Zelfs koeienmelk helpt CO2-uitstoot te verminderen

Nieuws

Zelfs koeienmelk helpt CO2-uitstoot te verminderen

Julio Godoy

16 november 2009

Samsø, een Deens eiland met vierduizend inwoners, is een toonbeeld van energie-efficiëntie. Zelfs koeienmelk helpt er de CO2-uitstoot te verminderen.

In 1997 won Samsø een nationale wedstrijd die een modelgemeenschap voor hernieuwbare energie zocht. Sindsdien hebben de Samsingers alle aspecten van hun dagelijkse leven aangepast om de energievoorziening groen te maken.
In 1997 hing het eiland nog volledig van petroleum en steenkool af. Sinds 2003 staat het eiland volledig voor zijn eigen energievoorziening in, met enkel hernieuwbare energiebronnen. Sinds 2007 produceert het systeem geen broeikasgassen meer.
Door het grote succes van het experiment krijgt het eiland geregeld bezoek van buitenlandse overheden, milieudeskundigen, journalisten en studenten.

Melk

Alle stroom wordt door windturbines en zonnepanelen geleverd. De kern van het systeem wordt gevormd door elf windmolens. Die produceren meer dan de eilandbewoners verbruiken. Het overschot, ongeveer 10 procent van de productie, verkoopt men aan andere Deense regio’s. Die opbrengst wordt in het eigen energiesysteem geïnvesteerd.
Zelfs de melkproductie maakt deel uit van het systeem. Bij het melken heeft de melk een temperatuur van 38 graden en moet ze meteen tot 3 graden gekoeld worden. Sommige landbouwers hebben een mechanisme geïnstalleerd waardoor ze de warmte niet verloren laten gaan - de energie wordt gebruikt om huizen te verwarmen.
Landbouwervoertuigen rijden op biobrandstof. Voor het gewone transport gaat het eiland nu experimenteren met elektrische auto’s. “De afstanden zijn zeer kort, minder dan 50 kilometer”, zegt Søren Hermansen, directeur van de Energie-academie van het eiland.

Verbruik

De Samsingers leveren ook grote inspanningen om hun verbruik terug te dringen. Jytte Nauntoft heeft elektrozaak in Tranebjerg, het grootste stadje op het eiland. Ze zegt dat alle huizen de gebruikelijke toestellen hebben. “Maar omdat elektriciteit zo duur is kopen de mensen hier de meeste elementaire en efficiënte modellen.”
Een van de factoren die tot het succes heeft bijgedragen, is de hoge participatiegraad bij de bewoners zelf, zegt Hermansen. In 1997 kon hij de Samingers ervan overtuigen ook financieel in het systeem te investeren. En het werkte, zegt hij. Vandaag zijn de eilandbewoners eigenaars van de windturbines, de zonnepanelen en het gemeenschappelijke verwarmingssysteem.
Samsø ligt in het Kattegat, de verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee. Het eiland is 114 vierkante kilometer groot.