Zestienjarige mag als volwassene berecht worden in India

Nieuws

Zestienjarige mag als volwassene berecht worden in India

Zestienjarige mag als volwassene berecht worden in India
Zestienjarige mag als volwassene berecht worden in India

IPS

27 januari 2016

Mensenrechtenactivisten in India protesteren tegen een nieuwe Jeugddetentiewet. Die maakt het mogelijk om zestienjarigen bij ernstige misdrijven te berechten volgens het volwassenenstrafrecht.

Activisten en welzijnswerkers zeggen dat de nieuwe jeugddetentiewet ingaat tegen de VN-conventie voor de Rechten van het Kind. India ratificeerde dat verdrag in 1992.

Volgens bestaande wetgeving in India, die dateert uit 2000, kunnen daders jonger dan 18 jaar geen straf krijgen die hoger is dan drie jaar. Ook kunnen ze niet berecht worden volgens het volwassenstrafrecht of naar een gevangenis voor volwassenen worden gestuurd. In de nieuwe wet blijft dat hetzelfde, behalve als het gaat om zeer ernstige misdaden. In zo’n geval mag het volwassenenstrafrecht worden toegepast.

Er woedt momenteel een verhit debat over deze wetgeving, met name sinds het Indiase Hof van Beroep in december toestemming gaf om een van de hoofdverdachten in een ernstige verkrachtingszaak uit 2012 vrij te laten. Het gaat om een minderjarige die veroordeeld werd tot drie jaar in een heropvoedingshuis. Hij was een van de mannen die op 16 december 2012 een 23-jarige studente fysiotherapie verkrachtten en mishandelden in een bus. Na de geweldsuitbarsting werd ze samen met haar vriend uit de bus gegooid. De studente overleed later in het ziekenhuis.

Contraproductief

Pushkar Raj, een bekende mensenrechtenactivist, zegt dat de stap van de regering om strengere wetgeving voor minderjarigen aan te nemen, slecht is ontvangen. Volgens hem draagt de wetsaanpassing ook niet bij aan het doel om de misdaad onder jongeren terug te dringen. ‘Hoewel de jeugdcriminaliteit licht gestegen is in de afgelopen jaren in India, ligt het cijfer de helft lager dan in de Verenigde Staten en Australië.’

Tussen 2003 en 2013 is criminaliteit vooral gestegen in de groep van 16 tot 18 jaar oud.

Het Nationale Bureau voor Misdaadregistratie zegt dat vooral in de groep van 16 tot 18 jaar oud de criminaliteit is gestegen tussen 2003 en 2013. Het aandeel van minderjarigen in de criminaliteitscijfers steeg van 1 procent in 2003 tot 1,2 procent in 2013. Tegelijkertijd steeg het aandeel van 16 tot 18-jarigen, als percentage van alle minderjarigen die werden beschuldigd van een misdrijf, van 54 procent tot 66 procent.

Experts vinden dat de nieuwe wet indruist tegen de belofte van India om zich in te zetten voor kinderrechten. Shoba Koshy, voorzitter van de Commissie voor de Bescherming van Kinderrechten in Kerala, noemt het vanuit een kinderrechtenperspectief niet acceptabel om de leeftijd voor toepassing van het volwassenenrecht te verlagen, welke logica daar ook achter zit. De nieuwe wet kan volgens haar contraproductief werken, als jongeren niet de juiste begeleiding krijgen.

‘We hebben ons er nationaal en internationaal toe verbonden om de kinderrechten te beschermen tot de leeftijd van 18 jaar. Je kunt de leeftijd verlagen tot 16 jaar, maar wat als een 15-jarige een ernstig misdrijf pleegt? Verlagen we de leeftijd dan opnieuw?’ Koshy ziet in plaats daarvan liever extra investeringen in jeugdzorg, onderwijs en het bijbrengen van morele waarden.

Ook de Nationale Mensenrechtencommissie is het oneens met het besluit en liet dat in een brief aan de regering weten. De Commissie wil dat 16-jarigen berecht worden als minderjarigen. ‘Als een 16-jarige naar de gevangenis gaat, is het onwaarschijnlijk dat hij daar beter van wordt. Hij zal eruit komen als een geharde crimineel.’

Maneka Gandhi, minister van Vrouwen- en Kinderontwikkeling, gaf in een debat in het parlement echter aan dat minderjarigen ook als ze volgens het volwassenenrecht worden veroordeeld, tot hun 21ste in een jeugdgevangenis zullen verblijven.

Te weinig faciliteiten

Uit een studie uit 2013 van het National Institute of Technology in Odisha blijkt dat het gedrag van jeugddelinquenten grotendeels bepaald wordt door een combinatie van individuele en omgevingsfactoren, zoals verwaarlozing door ouders, invloed van andere jongeren, slechte sociaaleconomische status, familiedruk en gebrek aan socialisatie.

‘Het is jammer dat één of twee verkrachtingszaken het lot bepalen van alle jongens die in jeugddetentie belanden’

Sommige vrouwelijke activisten en parlementsleden geloven dat de wet vrouwen niet beschermt tegen agressie en de ook kinderen die bij dergelijke zaken betrokken zijn niet verder helpt. T. N. Seema, leider van de Communistische Partij van India (Marxistisch), stelt dat in de meeste heropvoedingshuizen in het land geen goede sfeer hangt en dat er te weinig fysieke faciliteiten zijn voor jeugddelinquenten. ‘Hoe kunnen we minderjarigen in zo’n situatie dan heropvoeden?’

T.P. Lakshmi, een activist in Nagarkovil in Tamil Nadu, zegt dat de regering heeft toegegeven aan druk van en bepaalde vrouwengroepen die de verkrachtingszaak uit 2012 hebben aangegrepen om hun zaak te bepleiten. ‘Het is jammer dat één of twee verkrachtingszaken het lot bepalen van alle jongens die in jeugddetentie belanden’, zegt zij.