“Zimbabwe heeft polarisatie achter zich gelaten”

Nieuws

“Zimbabwe heeft polarisatie achter zich gelaten”

Ntandoyenkosi Ncube

12 mei 2009

Jaren van bittere politieke strijd voerden Zimbabwe naar de afgrond, maar nu is er al drie maanden een eenheidsregering aan de macht. De Zimbabwaanse premier Morgan Tsvangirai, de vroegere oppositieleider, doet uitschijnen dat de machtsdeling werkt en toont zich tevreden over wat hij al heeft kunnen bereiken.

Morgan Tsvangirai: “De eerste positieve resultaten zijn er. We hebben scholen en ziekenhuizen geopend, de inflatie is bijna teruggedrongen tot 3 procent, de winkels hebben weer grote voorraden levensmiddelen en andere producten.
De Zimbabwanen zien dit als een stap in de goede richting en zijn voorzichtig optimistisch.”
IPS: Welke grote uitdagingen ziet u nu?
“Er zijn nog veel uitdagingen. Vooral economisch, maar ook op politiek vlak. Op sommige punten gaan we traag vooruit, en dat tast het vertrouwen van de mensen aan.
In de economie moeten we in de eerste plaats zorgen voor voldoende liquiditeit. We hebben hulp nodig zodat onze bedrijven weer kredieten krijgen om opnieuw te kunnen werken en hulp om onze betalingsbalans te verbeteren.”
Mijnheer de premier, u heeft opgeroepen een onmiddellijk einde te maken aan de bezetting van boerderijen. De politie moet optreden tegen wie er toch mee doorgaat. Maar die richtlijn lijkt in dovemansoren te vallen.
“We hebben altijd rekening gehouden met tegenstand. Er zijn krachten die zich tegen deze inclusieve regering verzetten. We moeten die onder controle krijgen. Maar het gaat om weinig mensen, en ze kunnen het proces dat nu op gang is gebracht niet tegenhouden.
We hebben de minister van Land gevraagd een nationale bestandsopname te maken. Daarna komt er een onderzoek naar de noden, en dan richten we een commissie op die de landhervorming moet rationaliseren. We zullen vooruitgang maken in de landhervorming.”
We horen ook dat de chefs van het leger en de politie u nog altijd niet graag  salueren.
“Daar lig ik niet van wakker. Ik kan er niet mee bezig zijn of bepaalde individuele personen mij al dan niet mogen terwijl er mensen geen eten hebben en de ziekenhuizen en scholen niet werken.
Institutioneel gezien moet ik benadrukken dat de gewapende macht loyaal is aan de grondwet en aan het burgerlijk bestuur.”
De benoeming van provinciegouverneurs en ambassadeurs sleept aan. Komen die benoemingen er binnenkort?
“Dit is een huwelijk, mijn beste. In een huwelijk heb je ups en downs. Het komt erop aan hoe je conflicten en meningsverschillen beheerst. Binnenkort komt er een mededeling over de zaken waarover nog knopen moeten worden doorgehakt.”
Zimbabwe heeft een aantal wetten die het journalisten onmogelijk maken zonder voorafgaande toelating te werken. Komt er daarin spoedig verandering?
“Absoluut. De media moeten zonder beperkingen kunnen werken – dat maakt deel uit van het Algemeen Politiek Akkoord. Deze of volgende week zal er een commissie worden opgericht die moet bekijken hoe radiozenders kunnen opengegooid worden en hoe er in de media in het algemeen andere stemmen aan bod kunnen komen.”
Een laatste vraag: hoe is uw relatie met president Robert Mugabe en vicepremier Arthur Mutambara?
“Onze relatie is werkbaar. We hebben heel productieve discussies. Als we problemen hebben, gaan we samen zitten om ze op te lossen. We zijn het niet noodzakelijk eens, maar er is ruimte voor meningsverschillen, voor discussie en dialoog. U kent de geschiedenis van bitterheid en polarisatie: die hebben we achter ons gelaten.”