Zoellick: de juiste man voor de job?

Nieuws

Zoellick: de juiste man voor de job?

De Verenigde Staten hebben de 53-jarige Robert Zoellick voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Wereldbank. Zoellick moet Paul Wolfowitz vervangen, die op 30 juni opstapt als baas van de Wereldbank. Oxfam zegt dat de nieuwe voorzitter moet bewijzen dat hij de juiste man voor de job is, en heeft daarvoor een zespuntenplan opgesteld.

‘De nieuwe voorzitter had moeten gekozen worden op basis van zijn verdiensten en niet van zijn nationaliteit. Maar als Zoellick deze
prioriteiten aanpakt en de aandacht richt op de bestrijding van de armoede, kan hij inderdaad aantonen dat hij de juiste man voor de job is, zegt Elizabeth Stuart, senior policy advisor voor Oxfam International in Washington.
‘De voorbije weken heeft de Bank publiek haar vuile was gedaan. Nu moet de nieuwe voorzitter voor ernstige veranderingen zorgen in plaats van het wasgoed voortaan terug te verbergen’, zegt Elizabeth Stuart. ‘Dat is wel het minste dat de donors verwachten, voordat zij opnieuw de schatkist van de Bank willen vullen.’

Opvolging

Er zijn geen duidelijke criteria waaraan topmannen moeten voldoen. De benoeming is een obscuur politiek proces dat volkomen beheerst wordt door de VS en de Europese landen die samen zowat 50% van de stemmen in het bestuur van de Bank  hebben. De rijke landen samen halen 60% van de stemmen. Belangrijke beslissingen vergen een meerderheid van 85%, wat de VS met hun 17% van de stemmen een veto geeft.
De afspraak is al zestig jaar dat de topman van het IMF een Europeaan is terwijl het bij de Wereldbank een burger van de VS is.

Het zespuntenplan

  1. De motieven van de Bank moeten veranderen. Arme landen helpen om de ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren moet in ieders functiebeschrijving vooraan staat.

  2. De Bank moet ongepaste voorwaarden die nog altijd aan leningen gekoppeld worden laten vallen. Door die voorwaarden wordt de armoede in vele gevallen vergroot in plaats van verminderd. Uit eigen onderzoek van de Bank in Mali blijkt dat de armoede wellicht met bijna 5% zal toenemen als gevolg van die voorwaarden.

  3. De Bank moet gratis toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, georganiseerd door de overheid, daadwerkelijk steunen. Om te beginnen zou de Bank landen actief kunnen helpen om arme mensen kosteloos toegang te geven tot ziekenhuizen. Nadat die zorg betalend werd, stierven in Nigeria dubbel zoveel vrouwen in het kraambed.

  4. De Bank moet haar adviesverlening serieus in vraag stellen. Zij slaagt er niet in de impact van haar hervormingen ernstig in te schatten. Voordat zij een grote verandering voorstelt, moet zij er eerst heel zeker van zijn dat dit een juist en rechtvaardig beleid is.

  5. De Bank moet haar onderzoeksafdeling wakker schudden. Ze moet betwistbare onderzoeksmodellen durven loslaten en in plaats daarvan durven kijken wat er in de echte wereld gebeurt, met de medewerking van lokale onderzoekers. Ze moet haar bevindingen ook omzetten in daden, in plaats van rapporten ongelezen op te stapelen en haar beleid op ideologieën te baseren.

  6. Zoellick moet de laatste, door Amerikanen benoemde voorzitter zijn. Hij moet spoedig een hele serie beleidskwesties veranderen, te beginnen met de benoeming van de voorzitter en gaande tot de inspraak voor arme landen bij beslissingen die hen aanbelangen.