Nucleaire optie is niet veel goedkoper

Zonder steenkool halen VS klimaatdoelen van Parijs

CC Juan Encal

Schrap steenkool en dan haal je over vijf jaar al de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Die boodschap geven Amerikaanse onderzoekers mee aan hun regering.

Als de Verenigde Staten steenkool als energiebron elimineren tegen 2024, dan kan het land alsnog zijn doelstellingen onder het Klimaatakkoord van Parijs nakomen, becijferden onderzoekers van de Portland State University.

De regering van Donald Trump kondigde twee jaar geleden aan dat de Verenigde Staten zich terugtrokken uit dat klimaatakkoord. Officieel kunnen ze dat pas in 2020 doen.

40 procent

De Portland State University onderzocht welke verschuivingen in de VS en China zouden moeten plaatsvinden om de klimaatdoelen te halen. Beide landen zijn samen goed voor 40 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Een alternatief voor steenkool is een mix van aardgas, wind- en zonne-energie en biobrandstoffen, met meer aandacht voor energie-efficiëntie en de transitie naar elektrische voertuigen.

De VS zouden de grootste stap vooruit zetten door steenkool te vervangen, stellen de auteurs. Om steenkool op een kostenefficiënte manier te vervangen zouden de VS twaalf nieuwe kerncentrales kunnen bouwen tegen 2025, stellen de auteurs in vakpublicatie Applied Energy.

Ze geven toe dat dit gezien de controverse rond kernenergie niet evident is.

Een alternatief is de vervanging van steenkool door een mix van aardgas, wind- en zonne-energie en biobrandstoffen, met meer aandacht voor energie-efficiëntie en de transitie naar elektrische voertuigen. Dat zou niet zoveel meer kosten dan de nucleaire optie, zeggen ze.

De auteurs wijzen erop dat steenkool in de VS nu al steeds vaker wordt vervangen door alternatieven, vooral als gevolg van de dalende kostprijs van aardgas en hernieuwbare energiebronnen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift