Zorg voor kinderen gaat vooruit in Latijns-Amerika

Nieuws

Zorg voor kinderen gaat vooruit in Latijns-Amerika

Marcela Valente

18 september 2011

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay hebben allemaal vooruitgang geboekt op het gebied van kindergezondheid. Sommige landen gaan met sprongen vooruit, andere kruipen langzaam in de richting van de doelen die in 2000 zijn gesteld door de VN-lidstaten.

Dat bleek deze week tijdens een bijeenkomst van kinderartsen uit de zes landen in Buenos Aires in Argentinië.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken het vierde millenniumdoel (MDG), het verminderen van de kindersterfte bij kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde tussen 1990 en 2015.

Hoewel er nog veel werk verzet moet worden bleken Argentinië, Brazilië, Chili en Uruguay goede vooruitgang geboekt te hebben op het terrein van ondervoeding, kindersterfte en vaccinatie. Bolivia en Paraguay, waar de armoede ondanks langzame vooruitgang nog steeds erg hoog is, deden het minder goed.

“Bolivia heeft de hoogste kindersterfte van Latijns-Amerika”, zei Darwin Martínez, voorzitter van de vereniging van kinderartsen in dat land. “We lopen vijftig jaar achter op Uruguay.”

Vaccinaties

Van de Boliviaanse bevolking van 10,5 miljoen mensen, leeft 64 procent in armoede. Van de kinderen jonger dan vijf jaar, is 37 procent ondervoed. Zestig procent lijdt aan bloedarmoede, zei Martínez.

De kindersterfte is vijftig per duizend geboorten. Slechts 50 procent van de kinderen is up to date met vaccinaties. Vijf procent van de kinderen jonger dan twee jaar is niet ingeënt.

Er is volgens Martínez wel vooruitgang geboekt in de afgelopen tien jaar, zoals een vermindering van de ondervoeding en een toename van het aantal vaccinaties. Ook wordt het geven van borstvoeding gedurende minimal zes maanden aanbevolen door de overheid.

Paraguay en Brazilië

Paraguay boekte ook langzaam vooruitgang. Arts Luis Moreno wees erop dat 35 procent van de 6,5 miljoen inwoners arm is. Negentien procent leeft in extreme armoede. De kindersterfte in Paraguay is 24 per 1000 geboorten en 14 procent van de kinderen is ondervoed.

In de andere landen is meer bereikt. In Brazilië daalde de kindersterfte van 80 per 1000  geboorten in 1983 tot 19 per 1000 nu, zei Eduardo da Silva Vaz.

Ondergewicht en groeiachterstand zijn bij kinderen jonger dan vijf jaar geen probleem meer in Brazilië, zei hij. Wel bestaan er zorgen over overgewicht bij kinderen, een kwestie die regelmatig genoemd werd tijdens het congres.

Het Braziliaanse vaccinatieprogramma is “een succes” omdat bijna elk kind ingeënt wordt, zei Da Silva Vaz.

Plaatselijke verschillen

In Argentinië is de kindersterfte momenteel 12,1 per 1000 geboorten. Maar dat cijfer verhult grote plaatselijke verschillen, zei kinderarts Margarita Ramonet. In de noordoostelijke provincie Formosa, die grenst aan Paraguay, is het cijfer 20,5 per 1000 geboorten. In de stad Buenos Aires gaat het om 8,5 per 1000 geboorten.

Chili en Uruguay boekten ook aanzienlijke vooruitgang, hoewel er ook nog uitdagingen zijn. In Chili is de kindersterfte 7,7 per 1000 geboorten. Maar ook hier is sprake van grote verschillen in het land zelf. Zo is de kindersterfte bij laagopgeleide vrouwen zeven keer hoger dan bij hoogopgeleide vrouwen. Ook in Uruguay is sprake van grote interne verschillen. Er werken bijvoorbeeld veel kinderartsen in Montevideo, terwijl in de rest van het land een tekort aan artsen heerst.