Betere luchtkwaliteit is een vereiste voor een goede gezondheid

Zorgsector eist aandacht voor klimaat in economische herstelplannen

Jason Shivers / Pixabay

Zorgprofessionals uit negentig landen dringen er bij de G20 op aan het klimaat een hoofdrol te geven bij de herstart van de economie na de coronacrisis. Betere luchtkwaliteit is een vereiste voor een goede gezondheid, stellen ze.

Onder de noemer #healthyrecovery hebben 350 organisaties, die samen meer dan 40 miljoen zorgprofessionals vertegenwoordigen een open brief geschreven aan de leiders van de twintig belangrijkste industrielanden.

Voor COVID-19, schrijven ze, ‘verzwakte luchtvervuiling als gevolg van verkeer, inefficiënte manieren van koken en verwarmen, steenkoolcentrales, verbranding van afval en landbouw, onze lichamen.’ Dat verhoogt volgens de organisaties het risico op longziekten, hartziekten en beroertes en een ernstig verloop daarvan.

Investeringen in de zorg

De zorgorganisaties wijzen erop dat ongelijkheid en gebrekkige investeringen in gezondheidssystemen de ernst van de crisis verergerd hebben.

‘We moeten van deze fouten leren en sterker, gezonder en veerkrachtiger worden.’

‘We hebben dood, ziekte en mentale nood gezien op een niveau dat in de laatste decennia niet meer is voorgekomen’, schrijven ze. ‘De effecten hadden verzacht kunnen worden, en misschien zelfs voorkomen, door adequate investeringen in voorbereiding op pandemieën, publieke gezondheid en milieubeheer. We moeten van deze fouten leren en sterker, gezonder en veerkrachtiger worden.’

Ze willen dat medische professionals betrokken worden bij het ontwerp van de stimuleringspakketten voor de economie die eraan zitten te komen en pleiten voor het afschaffen van de subsidies op fossiele brandstoffen.

Fietsen en wandelen

Bij gezond herstel hoort volgens de briefschrijvers schonere lucht en schoner drinkwater. ‘Onverminderde klimaatverandering en ontbossing’, die mogelijk leiden tot nieuwe gezondheidsdreigingen, horen daar niet bij.

Een gezonde economie betekent ‘dat werknemers fatsoenlijk betaald worden en werk doen dat vervuiling niet verergert of leidt tot verval van de natuur, dat steden voorrang geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en dat rivieren en de lucht schoon zijn.’

‘De natuur bloeit dan, onze lichamen zijn weerbaarder tegen infectieziekten en niemand belandt in armoede als gevolg van hoge zorgkosten.’

De brief is ondertekend door organisaties uit negentig landen, waaronder de World Medical Association en de European Respiratory Society. In België schaarden onder meer Artsen zonder Vakantie en Doctors For Climate zich achter de oproep.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3148   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift