Zuid-Afrika, Brazilië en Zweden proberen Rio+10 teredden

Nieuws

Zuid-Afrika, Brazilië en Zweden proberen Rio+10 teredden

Mario Osava

03 juli 2002

Zuid-Afrika, het gastland van de Wereldtop
voor Duurzame Ontwikkeling (WSDD) die eind augustus in Johannesburg begint,
krijgt steun van Brazilië en Zweden bij zijn diplomatieke inspanningen om de
conferentie te laten slagen. Bij de laatste officiële
voorbereidingsvergadering in het Indonesische Bali bleek geen compromis
mogelijk over belangrijke delen van het actieprogramma dat in Johannesburg
moet worden ondertekend. Via informele contacten probeert Zuid-Afrika nu een
doorbraak te forceren nog voor de belangrijke bijeenkomst op 26 augustus
begint.

De WSDD-conferentie in Johannesburg moet voortborduren op de resultaten van
de Top van de Aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. Op die
conferentie werd het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ internationaal
gelanceerd en in het actieprogramma ‘Agenda 21’ gegoten. Verder werden
belangrijke raamakkoorden ondertekend of opgezet over de klimaatverandering,
de bescherming van de biodiversiteit en het tegengaan van de verwoestijning.
Op de bijeenkomst in Johannesburg, precies tien jaar na de top van Rio,
zouden die afspraken concreter moeten worden ingevuld en zou ook vooral de
solidariteit tussen Noord en Zuid een vastere vorm moeten krijgen. De
internationale gemeenschap stelde immers in Rio al vast dat armoede
onrechtstreeks de grootste bedreiging vormt voor het wereldmilieu.

Maar tijdens het voorbereidingsproces van Rio+10 kwamen er grote
meningsverschillen aan het licht tussen de ontwikkelingslanden en een aantal
rijke landen. De arme landen hopen op meer steun uit het noorden, maar
vooral de VS willen in Johannesburg geen concrete deadlines en precieze
maatregelen afspreken voor de aanpak van de milieu- en
ontwikkelingsproblemen waarmee het grootste deel van de wereldbevolking
kampt. Van het gevoelig optrekken van de ontwikkelingshulp, de verlaging van
de landbouwsubsidies en het wegwerken van andere maatregelen waarmee de
rijke landen hun markten afschermen, wil overigens ook de Europese Unie niet
veel weten.

Op PrepCom IV, de laatste voorbereidingsvergadering in Bali, leek de top van
Johannesburg daardoor op een mislukking af te stevenen. Over zowat een
vijfde van het actieprogramma dat de staats- en regeringsleiders in
Zuid-Afrika moeten ondertekenen, kon geen overeenstemming worden bereikt.
Maar Zuid-Afrika weigert zich daarbij neer te leggen. Vorige week kreeg de
Zuid-Afrikaanse premier Thabo Mbeki bij een bijeenkomst in Rio de Janeiro
steun toegezegd van de Braziliaanse regering en van de Zweedse premier Goran
Persson voor zijn informele pogingen om toch nog een akkoord uit de brand te
slepen. Brazilië beschouwt zich als de hoeder van de afspraken die in 1992
in Rio werden gemaakt, en in Zweden werd in 1972 de allereerste
wereldconferentie over het milieu gehouden.

Mbeki heeft naar eigen zeggen onder meer al gebruik gemaakt van zijn
aanwezigheid op de bijeenkomst van de G8 in Canada vorig week om de
onderhandelingen over het actieplan van Johannesburg weer vlot te trekken.

Klaus Töpfer, de directeur van het milieuprogramma van de VN, legt naar
eigen zeggen nog altijd een realistisch optimisme aan de dag voor wat de
uitkomst van de conferentie in Johannesburg aangaat. Ook de Braziliaans
milieu-expert Paulo Nogueira Neto maakt zich sterk dat de internationale
gemeenschap in Johannesburg uiteindelijk een stap in de goede richting zal
zetten. Hij herinnert eraan dat ook bij de conferentie van Rio aanvankelijk
pessimisme en verwarring overheersten. De Braziliaanse milieuminister José
Carlos Carvalho denkt dat de deelnemers aan de top in Zuid-Afrika succes
kunnen boeken als ze zich toespitsen op drie prioriteiten: het terugdringen
van de armoede, de verandering van schadelijke productiewijzen en
consumptiegewoonten, en de financiering van de maatregelen die zich
wereldwijd opdringen. De Braziliaanse president, Fernando Henrique Cardoso,
stelt van zijn kant dat meer ontwikkelingshulp niet zal volstaan: de wereld
moet er ook in slagen het asymmetrische karakter van de globalisering te
veranderen. Wat de duurzaamheid het meest in de weg staat, is dat sommige
mensen meer consumeren dan houdbaar is, terwijl anderen veel minder kunnen
consumeren dan wat voor het behoud van hun waardigheid nodig is, aldus
Cardoso.