Zuid-Azië komt relatief goed weg uit crisis

Nieuws

Zuid-Azië komt relatief goed weg uit crisis

Prime Sarmiento

18 maart 2009

De economische crisis zal ook in Zuid-Azië de armoede doen toenemen, maar met name India heeft minder te vrezen dan veel andere grote landen. De vooruitzichten voor armere landen als Nepal en Bangladesh zijn slechter.

De Aziatische Ontwikkelingsbank schat dat Zuid-Azië dit jaar een economische groei van 6,7 procent zal kennen. Dat is heel wat minder dan de 8,6 procent die in 2007 werd opgetekend, maar veel meer dan het groeicijfer van 3,3 procent dat het Internationaal Monetair Fonds dit jaar voor alle ontwikkelingslanden samen vooropstelt. India, veruit de grootste economie in de regio, en zijn buurlanden zijn maar in beperkte mate blootgesteld aan de schokken die het internationale financiële systeem sinds de tweede helft van vorig jaar doen daveren en zijn ook niet sterk afhankelijk van de export.

Voor de naar schatting 450 miljoen mensen in de regio die minder dan een euro per dag verdienen, kan echter ook een minieme groeivertraging dramatische gevolgen hebben. Opeens kunnen ze hun kinderen bijvoorbeeld niet meer naar school sturen of hebben ze geen geld meer om een dringend doktersbezoek te betalen.

Nepal en Bangladesh

De gevaren zijn het grootst voor Nepal en Bangladesh. De economie van die straatarme landen is sterk afhankelijk van het geld dat emigranten naar huis sturen. Door de crisis in de Golfstaten kan die geldstroom verminderen. Dat is heel slecht nieuws voor de bijna 40 procent inwoners van Nepal en Bangladesh die voor het uitbreken van de crisis al onder de armoedegrens zaten.

Nepal lijdt ook onder de terugval van het toerisme, terwijl ook de exportkansen van de textiel- en schoenenproducenten in Bangladesh afbrokkelen. Intussen voorspelt de verwachte afname van de buitenlandse hulp ook niets goeds voor de armoedebestrijding in de twee landen.

India moet zich minder zorgen maken, al moet ook daar 30 procent van de bevolking nog altijd rondkomen met minder dan 1,5 euro per dag. De Aziatische Ontwikkelingsbank schatte in februari dat de Indiase economie dit jaar nog met 7 procent zal groeien, tegenover 9 procent vorig jaar.

India

Volgens Manu Bhaskaran, de chef van Centennial Asia Advisors in Singapore, is India van alle landen in Zuid-Azië het beste bestand tegen de crisis. De grote binnenlandse vraag blijft de Indiase economie ondersteunen. De ambtenarenlonen worden binnenkort opgetrokken en de goede oogst die wordt verwacht zal het verbruik nog meer aanzwengelen. De Indiase overheid heeft 4,5 miljoen mensen in dienst, terwijl de landbouw werk geeft aan 60 procent van de actieve bevolking. India is ook het enige land in de regio dat een economisch reddingsplan heeft bekendgemaakt. India heeft daarvoor ruim 6 miljard dollar opzijgezet. Meer dan 1 miljard daarvan zou in de vorm van kredieten naar kleine ondernemingen in het land gaan.

Volgens Bhaskaran houden ook het goed gecontroleerde banksysteem en de afnemende inflatie het consumentenvertrouwen in India op peil. De Aziatische Ontwikkelingsbank verwacht dat de inflatie in India dit jaar terugloopt tot 7,5 procent.

Bhaskaran gelooft dat de crisis voor Azië al in 2010 voorbij zal zijn. Dan knoopt de regio volgens hem weer aan met de snelle groei van de voorbije jaren.