Zuid-Korea vermindert uitstoot met 37 procent

Bijna tegelijk met China heeft ook Zuid-Korea een nieuw klimaatplan ingediend bij de VN. Het land belooft tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 37 procent terug te dringen tegenover een business-as-usual scenario.

  • stari4ek (CC by-sa 2.0) De oevers van de Cheonggyecheon vormen een kilometers lang park doorheen de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Desondanks behoort het land tot de tien grootste uitstoters van broeikasgassen. stari4ek (CC by-sa 2.0)

Zuid-Korea is bij de tien grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld, en de belofte is dan ook een nieuwe opsteker voor de cruciale klimaattop in Parijs later dit jaar.

Zonder inspanningen zou de uitstoot van het land 850,6 miljoen ton bedragen in 2030, maar Seoel belooft dus om beter te doen, door een combinatie van uitstootbeperking (25,7 procent), en de aankoop van CO2-certificaten (11,3 procent). Op die manier zou het land in 2030 zo’n 536 miljoen ton uitstoten, of 37 procent minder.

De regering komt daarmee tegemoet aan de toenemende kritiek dat de bestaande doelstellingen veel te zwak waren. Ook de Amerikaanse president Barack Obama had er bij zijn collega Park Geun-hye eerder deze maand tijdens een lang telefoongesprek op aangedrongen om een ambitieus plan voor te leggen.

Kritiek

Toch is er nog steeds kritiek, van de industrie maar ook van milieuorganisaties, omdat het plan de industrie grotendeels ontziet.

‘Gezien de relatief lichte verantwoordelijkheid die toegewezen wordt aan de industrie – die nochtans goed is voor 70 procent van de emissies – komt er veel druk op andere sectoren, zoals het transport en gezinnen’, zegt Ahn Byung-ok, hoofd van het Instituut voor Klimaatactie in The Korea Herald. ‘Bovendien kost het middelen om emissierechten te kopen. Maar de staat heeft nog niet in kaart gebracht waar die middelen vandaan moeten komen. Dit voorstel toont nog geen echte wil van de regering om het klimaatprobleem aan te pakken.’

China

Zuid-Korea diende de klimaatbeloftes vrijwel gelijktijdig in met China, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Tot de Chinese plannen behoren reductie van de CO2-intensiteit van 60 tot 65 procent ten opzichte van het niveau in 2005, een piekemissie rond het jaar 2030 en groei van duurzame energie in de energiemix met 20 procent voor 2030.

De beloften zijn onderdeel van de zogenoemde Intended Nationally Determined Contribution (INDC), een nationaal bepaalde doelstelling die elk land moet indienen voorafgaand aan de Klimaattop in december in Parijs (COP21). Tijdens die bijeenkomst wordt een wereldwijde klimaatovereenkomst verwacht die van kracht moet worden in 2025.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift