Zuid-Soedan: nog vaak vuurgevechten ondanks vredesbestand

Jason Patinkin (VOA) / (CC0)

Een soldaat van het Zuid-Soedanese regeringsleger heft zijn wapen in de lucht (archiefbeeld)

Het aantal patiënten dat in Zuid-Soedan medische zorg nodig heeft na een schotwonde, blijft hoog. Nochtans werd er tien maanden geleden een vredesovereenkomst tussen de regering en rebellengroepen afgesloten.

Uit cijfers van het Internationale Rode Kruis (ICRC) blijkt dat sinds het vredesakkoord in slechts twee ziekenhuizen die het Rode Kruis bemant in Zuid-Soedan, een kleine terugval in het aantal slachtoffers met schotwonden te vinden was.

De laatste zes maanden was 97 procent van de slachtoffers die zich aanmeldden bij een medische instelling, gewond geraakt tijdens een wapengevecht.

Dit wijst erop dat er nog steeds veel wapens in omloop zijn, en ze ook veelvuldig worden gebruikt, ondanks de ondertekening van het vredesakkoord in september 2018.

Wraak

“We hebben een terugval gezien in het aantal gevechten tussen rivaliserende groepen, wat erg hoopvol is”, zegt James Reynolds, hoofd van de ICRC-delegatie in Zuid-Soedan. “Toch is er ook nog vaak sprake van geweld als gevolg van twisten over vee of uit wraak.”

Miljoenen Zuid-Soedanezen worden door de onrust geconfronteerd met ernstige voedselonzekerheid.

Volgens het Rode Kruis zijn ook vrouwen en kinderen kwetsbaar voor het geweld. Zo blijkt dat van alle patiënten die tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 verzorgd werden in een ICRC-faciliteit, 1 op 10 een kind was van jonger dan 15 jaar. In iets meer dan 10 procent van de gevallen ging het om een gewonde vrouw.

Acht jaar onafhankelijkheid

Zuid-Soedan is sinds acht jaar onafhankelijk. De afgelopen maanden kwamen veel Zuid-Soedanezen terug naar huis na een verblijf in het buitenland of in andere delen van het land.

Tegelijk heeft geweld tussen gemeenschappen duizenden Zuid-Soedanezen ertoe gedwongen om hun huizen te ontvluchten.

Meer dan 50.000 gezinnen hebben sinds het begin van dit jaar zaad en gereedschap van het ICRC gekregen, maar wie om veiligheidsredenen op de vlucht is, heeft z’n gewassen niet meer kunnen oogsten. Miljoenen Zuid-Soedanezen worden door de onrust geconfronteerd met ernstige voedselonzekerheid.

Duurzaam leven

“Stabiliteit wordt cruciaal voor Zuid-Soedan om te herstellen van jaren van burgeroorlog”, zegt Reynolds. “Elke vorm van opflakkerend geweld verhindert een normaal leven.

“Wij zullen doorgaan met het verlenen van eerste hulp aan mensen in nood, maar we hopen om op termijn meer te kunnen investeren in het helpen van deze mensen bij de opbouw van een duurzaam leven, niet enkel om te overleven.”

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift