Zuiden presenteert laatste reddingsboei voor Cancún

Nieuws

Zuiden presenteert laatste reddingsboei voor Cancún

Gustavo Capdevila

20 augustus 2003

Een groep van ontwikkelingslanden presenteert vandaag een voorstel dat een doorbraak moet forceren in de Doha-ronde, de onderhandelingen over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Het voorstel gaat uitsluitend over de handel in landbouwproducten, het dossier waarmee alles staat of valt op de belangrijke ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) van volgende maand in het Mexicaanse Cancún.

Het document, dat woensdagnamiddag aan bod komt in de ‘prepcoms’ (voorbereidende vergaderingen) in Genève, wordt door de opstellers beschouwd als de tekst van de laatste kans. Argentinië, Brazilië, China, India en Kenia zijn niet tevreden met de “gemeenschappelijke visie” die de Europese Unie en de VS vorige week opstelden voor de landbouwonderhandelingen en lanceren nu zelf hun visie. Naar verluidt somt de tekst de minimumeisen van de ontwikkelingslanden opnieuw op.

De auteurs willen de druk op de Europese Unie en de Verenigde Staten opvoeren. In tegenstelling tot de Amerikaans-Europese tekst legt de visie van de ontwikkelingslanden weinig nadruk op het thema van de invoertarieven (ook veel ontwikkelingslanden hanteren hoge heffingen) en des te meer op het thema van de export- en landbouwsubsidies (de EU en de VS zijn kampioenen in deze handelsverstorende praktijk). De groep ontwikkelingslanden willen alsnog forceren dat beide handelsgrootmachten een gevoelige reductie van hun subsidies beloven.

Wat betreft invoertarieven heeft het voorstel van Argentinië, Brazilië, China, India en Kenia het over een speciale en gedifferentieerde behandeling van arme landen. Dat betekent dat die de mogelijkheid moeten krijgen om protectionistische maatregelen te nemen voor producten die van vitaal belang zijn voor hun economie. In die zin wijkt de tekst af van de visie van de Cairns Group, een groep van landen met een sterke landbouwexport die sterk gekant is tegen elke vorm van protectionisme.

De prepcoms voor Cancún duren twee weken en eindigen vrijdag. De voorzitter van de Algemene Raad van de WHO, Carlos Pérez del Castillo, wil dan een ontwerp van slotverklaring op papier hebben. De kans dat zo’n eenheidstekst er komt, is nog steeds erg klein. Als er geen vooruitgang wordt geboekt in het landbouwdossier, dreigt de hele Doha-ronde te mislukken. Als het protectionisme van de rijke landen in de landbouw overeind blijft, zullen de ontwikkelingslanden immers alle andere onderwerpen van de Doha-ronde blokkeren: de verdere liberalisering van de handel in nijverheidsproducten, maatregelen op het vlak van investeringen, mededinging, transparantie bij overheidsbestedingen en de stroomlijning van douaneformaliteiten. Die onderwerpen worden momenteel in Genève besproken in parallelle prepcoms.

De 146 lidstaten van de WHO moesten tegen 31 maart de modaliteiten (de krachtlijnen van een akkoord) voor de landbouwonderhandelingen klaar hebben, maar die deadline is reeds lang verstreken. Deze week gaven veel delegaties toe dat er een kans bestaat dat die krachtlijnen er niet zullen zijn op 10 september, het begin van de Cancún-conferentie. Intussen komt het einde van 2004, de definitieve deadline voor het landbouwluik van de onderhandelingen, steeds dichterbij.

Ref: wd if

Xml=2