Zwarten in Latijns-Amerika verdienen kwart minder dan blanke collega's

Nieuws

Zwarten in Latijns-Amerika verdienen kwart minder dan blanke collega's

Jim Lobe

13 oktober 2009

Vrouwen, zwarten en mensen van inheemse afkomst in Latijns-Amerika verdienen fors minder dan blanken met hetzelfde werk. De verschillen zijn het grootst in de private sector, zegt de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

De instelling publiceerde maandag (12 oktober) de resultaten van een onderzoek in achttien Latijns-Amerikaanse landen over een periode van vijftien jaar. Vrouwen verdienen gemiddeld 17 procent minder dan mannen van dezelfde leeftijd en met dezelfde opleiding. Mensen met een donkere huid - zwarten, kleurlingen en indianen - moeten het gemiddeld zelfs met 28 procent minder stellen.

Braziliaanse kloof

Er zijn grote verschillen tussen de landen in de regio. In Brazilië verdienen vrouwen gemiddeld 30 procent minder dan hun mannelijke of blanke collega’s. In Uruguay is het verschil tussen de geslachten bijna even groot. In Bolivia en Guatemala is het loon voor mannen en vrouwen dan weer bijna vergelijkbaar.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het smalst tussen jonge mensen met een universitaire opleiding. Goed opgeleide vrouwen komen vaak terecht in grote bedrijven waar managers minder flexibiliteit genieten om de lonen van hun medewerkers te bepalen. De verschillen zijn groter onder arbeiders en vooral onder ongeschoolde werknemers, en groter in de steden dan op het platteland.

Zwarten, kleurlingen en indianen verdienen gemiddeld 40 procent minder dan blanke werknemers. Als de verschillen tussen mannen en vrouwen en het effect van hun meestal lagere opleiding worden weggefilterd, blijft er een loonkloof van 28 procent over. In Brazilië, Guatemala en Paraguay is het verschil tussen blanken en minderheden groter dan 20 procent; in Ecuador bedraagt het maar 4 procent.

Remedies

“Er wordt te weinig werk gemaakt van maatregelen om de ongelijkheden te verminderen”, zegt Hugo Nopo, een econoom van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de belangrijkste auteur van de studie. “Dat is niet alleen moreel noodzakelijk - het is ook een cruciale strategie om de armoede in de regio ter verminderen”.

Latijns-Amerikaanse landen zouden het vrouwen bijvoorbeeld makkelijker kunnen maken weer aan het werk te gaan nadat ze kinderen hebben gekregen. De lange babypauze die veel vrouwen moeten nemen, doet hun loon sterk verminderen in vergelijking met mannen die even oud zijn.

De auteurs van de studie stellen ook vragen bij de kwaliteit van het onderwijs dat kinderen van etnische minderheden en andere achtergestelde groepen genieten. Veel landen moedigen die bevolkingsgroepen aan hun kinderen langer school te laten lopen, maar de kennis en de vaardigheden die ze opdoen, blijken vaak niet voldoende om het te maken op de arbeidsmarkt en een goed loon af te dwingen. De auteurs pleiten voor grotere investeringen in het openbaar onderwijs, quota voor minderheden in het voortgezet onderwijs en meer beroepsopleidingen voor zwarten, kleurlingen en indianen.