Zweden pakt rioleringsprobleem aan

Nieuws

Zweden pakt rioleringsprobleem aan

15 maart 2013

Een miljoen Zweden is niet aangesloten op de riolering. Die situatie leidt tot ernstige vervuiling van meren en waterlopen en tot de verspreiding van bacteriën.

De cijfers spreken boekdelen: het miljoen Zweden dat gebruik maakt van een private afvalwaterverwerking, vervuilt het milieu met evenveel fosfor als acht miljoen inwoners die aangesloten zijn op een gemeentelijke riolering. “Private afvalwaterverwerking draagt in belangrijke mate bij aan de eutrofiëring van onze meren, rivieren en kustwateren”, zegt Kajsa Berggren van het Zweedse agentschap voor Waterbeheer SwAM.

De Zweedse overheid schat dat de privésystemen goed zijn voor een jaarlijkse vervuiling met 287 ton fosfor en 1900 ton stikstof. De gevolgen voor de waterkwaliteit zijn dan ook ingrijpend.

Verouderd

Systemen voor private afvalwaterverwerking moeten om de twintig jaar vernieuwd worden, en de regels zijn in de voorbije decennia een stuk strenger geworden. Volgens het agentschap is maar de helft van alle private systemen goedgekeurd of in goede conditie. “Naar schatting 130.000 systemen zijn illegaal”, zegt Berggren.

De Zweedse regering heeft het agentschap opgedragen om in te grijpen en de meest vervuilende exemplaren sneller aan te pakken dan het nu doet.

Volgens het SwAM ligt de trage vooruitgang vooral aan de onduidelijke milieuwetgeving, die mogelijkheid geeft tot interpretatie. “Er is ook geen beloning voor eigenaars om hun eigen systemen aan te pakken”, zegt Magnus Hennlock, analist bij het SwAM. “Integendeel, het is duur en ingewikkeld. Het kost al 840 euro om een vergunning aan te vragen om iets te doen.”

De eigenaars riskeren wel een boete als ze niet ingrijpen, maar het is volgens Hennlock niet genoeg om gewoon het aantal inspecties op te drijven. Er moeten ook maatregelen komen om de eigenaren aan te sporen hun systemen te verbeteren. SwAM pleit daarom voor een drievoudige aanpak: duidelijke regels, een milieutaks voor private afvalwaterverwerking en fiscale voordelen voor eigenaren die de juiste maatregelen nemen, en een helder aangiftesysteem voor private rioleringen om zicht te krijgen op de schaal van het probleem.