Zwitserse natuurgebieden liggen vol microplastics

Nieuws

Zwitserse natuurgebieden liggen vol microplastics

Zwitserse natuurgebieden liggen vol microplastics
Zwitserse natuurgebieden liggen vol microplastics

IPS

02 mei 2018

Op plekken in heel Zwitserland blijkt de bodem vervuild met microplastics. Wetenschappers pleiten voor dringend onderzoek naar de gevolgen voor de voedselveiligheid.

© Chesapeake Bay Program (CC BY-NC 2.0)

Microplastics worden gefotografeerd tijdens onderzoek in het laboratorium

© Chesapeake Bay Program (CC BY-NC 2.0)​

Op plekken in heel Zwitserland blijkt de bodem vervuild met microplastics. Wetenschappers pleiten voor dringend onderzoek naar de gevolgen voor de voedselveiligheid.

Dat oceanen en meren vervuild zijn met minuscule stukjes plastic is al langer bekend, maar steeds meer wordt duidelijk dat ook de bodem er niet aan ontsnapt. Zelfs in het opgeruimde Zwitserland blijkt de bodem vervuild: wetenschappers van de Universiteit van Bern vonden microplastics in 9 op 10 van de onderzochte bodemstalen, zelfs in die van afgelegen, beschermde natuurgebieden.

53 ton

Op basis van het onderzoek schatten de wetenschappers dat er in de Zwitserse riviervlaktes zo’n 53 ton plastic in de grond zit. Ze publiceerden hun bevindingen in het vakblad Environmental Science and Technology.

De meeste microplastics werden gevonden in bodems waar ook grotere stukken plastic voorkwamen. Daar gaat het dan vooral om stukjes van grotere elementen die desintegreren.

Ze blijken zelfs in de meest afgelegen berggebieden voor te komen, en worden dus waarschijnlijk met de wind vervoerd.

Maar er werden ook microplastics gevonden in bodems zonder grotere stukken. De partikels bleken er veel kleiner (< 0,5 millimeter) en hebben een andere samenstelling. Ze blijken zelfs in de meest afgelegen berggebieden voor te komen, en worden dus waarschijnlijk met de wind vervoerd.

De wetenschappers spreken van alarmerende bevindingen, omdat uit eerder onderzoek bleek dat microplastics bijvoorbeeld aardwormen kunnen schaden en zelfs doden. Zo kunnen ze de kwaliteit van de bodem op termijn aantasten.

Maar de echte effecten van de vervuiling zijn eigenlijk niet bekend, onder meer of het plastic zich een weg kan banen naar de menselijke voeding via gewassen. De wetenschappers pleiten dan ook voor meer onderzoek.