30% minder broeikasgassen in 2020 zal lonen voor België

Mathias Bienstman

20 februari 2012
Opinie

30% minder broeikasgassen in 2020 zal lonen voor België

30% minder broeikasgassen in 2020 zal lonen voor België
30% minder broeikasgassen in 2020 zal lonen voor België

In oktober 2010 vroeg het Europese Parlement aan de Commissie om de kosten van 30% minder broeikasgassen tegen 2020 per lidstaat te berekenen. Deze meer ambitieuze doelstelling is volgens de Commissie nodig om op een kostenefficiënte manier de klimaatverandering aan te pakken. Op 1 februari publiceerde de Commissie haar bevindingen. Belangrijkste conclusie: -30% kost anno 2012 niet meer dan -20% in 2008. Bovendien staan bijkomende voordelen van emissiereducties, zoals meer groene jobs en een betere luchtkwaliteit, op de helling als we de doelstelling niet optrekken naar -30%.

De Commissie ging in haar berekeningen voor een -30% scenario uit van 25% interne reducties en 5% internationale emissiekredieten. Voor heel Europa bedragen de systeemkosten van die -30% doelstelling 0,45% van het BNP in 2020, of exact evenveel als de voorziene systeemkosten van de -20% doelstelling in 2008.

Voor België betekent het verhogen van de doelstelling van -20% naar -30% een bijkomende systeemkost van 700 miljoen euro. Dat komt volgens de Europese Commissie in 2020 neer op 2,1 miljard euro of 0,51% van het BNP. Dat bedrag ligt lager dan de systeemkost die in 2008 voor België was voorzien bij de -20% doelstelling.

Met andere woorden, het is nu niet duurder om voor -30% te gaan dan in 2008 voor -20%.

De reden? De economische crisis, de hoge olieprijzen en het Europees klimaatbeleid hebben sneller effect op de broeikasgasemissies dan voorzien en kelderden de prijs van emissierechten in het Europees Handelssysteem (ETS).

Een goed begrip van systeemkosten is hier van belang. Ze vatten de (tijdelijke) meerkost van energie, ondermeer om de aanzienlijke investeringen af te betalen die de energievoorziening klimaatvriendelijker maken. Ze worden voor de duidelijkheid uitgedrukt in een percentage van het BNP, maar dat betekent niet dat de -30% doelstelling leidt tot een afname in de economische groei.

Groei en werkgelegenheid

De -30% doelstelling kan zelfs positieve resultaten opleveren voor de groei en de werkgelegenheid, volgens de Commissie. Dat hangt af van nationaal beleid: de inkomsten uit de ETS emissieveiling (vanaf 2013) kunnen bijvoorbeeld gericht ingezet worden ter ondersteuning van het klimaat- en energiebeleid en de creatie van groene jobs.

Naast de mogelijk positieve macro-economische impact van de -30% doelstelling, brengt ze volgens de commissie nog aanzienlijke extra baten met zich mee. Voor België: een besparing op de brandstofkosten van 700 miljoen euro tussen 2016 en 2020, voordelen voor de volksgezondheid tot 230 miljoen per jaar en 117 miljoen euro per jaar door minder dure maatregelen tegen luchtvervuiling.

Alles samen dus ongeveer 500 miljoen aan extra baten per jaar. Daarbij komen nog 65 miljoen euro extra opbrengsten uit de veiling van duurdere CO2-rechten in 2020. Kortom de bijkomende systeemkost van 700 miljoen euro, wordt bijna volledig gecompenseerd door de bijkomende baten van een opstap naar -30%.

Wie het rapport van de Europese Commissie leest, vraagt zich af waarop de Vlaamse regering wacht om zich achter de -30% doelstelling te scharen.

Mathias Bienstman is beleidsmedewerker bij de Bond Beter Leefmilieu