India: 4G in de stad, maar geen dokter op het platteland

Annelies Van Erp (Memisa)

07 februari 2019
Opinie

India: 4G in de stad, maar geen dokter op het platteland

India: 4G in de stad, maar geen dokter op het platteland
India: 4G in de stad, maar geen dokter op het platteland

India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar niet iedereen profiteert daarvan. De ongelijkheid is enorm groot en dat uit zich ook in de gezondheidszorg. Vooral op het platteland is ontoereikend. De ngo Memisa probeert daar iets aan te veranderen en schreef er deze opiniebijdrage over.

© Memisa

© Memisa

India is the fastest growing aviation market in the world” (1), “India rushes to connect with 4G” (2), “Pacific India to introduce three new malls” (3)

Wie deze krantenkoppen leest, kan er niet omheen. India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Indiase steden horen tot de snelst groeiende met een middenklasse die groter is dan de ganse bevolking van de Verenigde Staten, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. En dankzij deze economische ontwikkeling halveerde tussen 1990 en 2015 het aantal Indiërs dat in extreme armoede leeft, stelt het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

Maar helaas is daarmee niet alles gezegd. Het land kreunt onder een enorme vervuiling, kindhuwelijken zijn nog steeds een veelvoorkomende realiteit en de kloof tussen arm en rijk is nog lang niet verdwenen…

Happy few

Een paper van Andy Sumner (King’s College London, 2012) “Where will the world’s poor live?” bevestigt dat de grootste groep armen niet per definitie in de meest fragiele landen woont, maar wel in middeninkomenslanden zoals India. 63 miljoen Indiërs worden jaarlijks onder de armoedegrens geduwd vanwege te hoge medische rekeningen. (4) Iets waar wij bij de ngo Memisa niet ongevoelig voor kunnen blijven.

Uit een onderzoek gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet (Horton, 2018) blijkt bovendien dat 2,4 miljoen Indiërs in 2016 stierven aan ziektes die door gezondheidszorg hadden voorkomen kunnen worden. Daarvan stierven 1,6 miljoen mensen door slechte kwaliteit van de verleende zorg en 800.000 personen doordat zij simpelweg geen gebruik maakten van de bestaande zorginstellingen.

De Indiase staat investeert wel in gezondheidszorg, maar de plattelandsbewoner is zich vaak niet bewust van zijn rechten en de gezondheidsmogelijkheden die beschikbaar zijn.

Nochtans is gratis zorg een recht in India, maar wie niet in de stad woont, is vaak uren (of zelfs dagen) onderweg om een dokter te zien. Of wanneer staatsklinieken (waar het gros van de bevolking is op aangewezen, private klinieken zijn namelijk enkel weggelegd voor de meest bevoorrechte personen) wel bereikbaar zijn, is zelfs basismateriaal niet steeds voorhanden. De Indiase staat investeert wel in gezondheidszorg, maar de plattelandsbewoner is zich vaak niet bewust van zijn rechten en de gezondheidsmogelijkheden die beschikbaar zijn.

Andere aanpak

Daarom ondersteunt Memisa niet enkel fragiele staten zoals de Democratische Republiek Congo of Burundi, maar ook de “fragiele bevolking” in lage middeninkomenslanden. Onze aanpak in India is dan ook anders. Zoals steeds gaan we uit van de sterktes van een land of een bevolking en in India is dit het middenveld, vooral vrouwenbewegingen. Samen met “West Bengal Voluntary Health Association” (WBVHA) zetten we onze schouders onder een netwerk van 43 lokale ngo’s, gegroepeerd in 5 districten, waardoor 4.500.000 inwoners rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen profiteren van de verbeteringen. Een van de kernactiviteiten van de WBVHA, is het “Basic Health Care Support Program” (BHCSP) dat de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg verbetert in de deelstaat West-Bengalen.

Een succesvolle verwezenlijking zijn de verschillende “Health Funds”, opgericht door dorpsvrouwen om de extra kosten van de gezondheidszorg zoals vervoer en inkomensverlies te dekken. Om deze initiatieven kracht bij te zetten en om kennis uit te wisselen wordt in februari een conferentie in West-Bengalen georganiseerd met zowel Indiase als buitenlandse deelnemers die werken rond hygiëne en gezondheidszorg.

Want een continue dialoog — onder meer met maatschappelijke organisaties en lokale overheden —  is essentieel om de visie van WBVHA en Memisa te realiseren, namelijk: toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg als fundamenteel recht voor iedereen. Om dit recht te bekomen is het nodig de gemeenschap te betrekken, te mobiliseren en het beleid te beïnvloeden.

Voetnoten

[1] The Week, 15/01/2019

[2] The Economic Times 8/01/2019

[13 IndiaRetailing, 11/01/2019

[4] https://cddep.org/blog/posts/63_million_indians_are_pushed_poverty_health_expenses_each_year-and_drugs_are_chief_cause/