Aasgierfondsen liggen nog altijd op de loer

Een Britse rechtbank heeft vorige week Liberia veroordeeld tot de betaling van 20 miljoen euro aan twee in de Caraïben gevestigde aasgierfondsen. Dit bedrag is het equivalent van 5% van het budget van de Liberiaanse regering. Hiermee wordt een van de armste landen van Afrika wederom het slachtoffer van aasgierfondsen
Ook de Democratische Republiek Congo (DRC) werd onlangs in de Verenigde Staten geconfronteerd met het driest optreden van een aasgierfonds, FG Hemisphere. Het land werd in maart 2009 door een rechtbank in Washington verplicht om haar wereldwijde bezittingen en activa door te geven aan het aasgierfonds op straffe van een dwangsom ten belope van 5000 dollar per week.
FG Hemisphere heeft een claim ingediend ten belope van 100 miljoen dollar in de Verenigde Staten, Hongkong en Zuid-Afrika. De schuld werd aangegaan door de notoire dictator Mobutu Sese Seko en werd voor het aasgierfonds voor een prikje opgekocht.
Ter herinnering: aasgierfondsen zijn beleggingsfondsen die voor spotprijzen oude obligatieleningen van arme, dikwijls met schuld beladen, ontwikkelingslanden opkopen om deze landen vervolgens via een uitputtingsslag via rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van het oorspronkelijke bedrag waartegen deze obligaties ooit werden uitgegeven en ook nog eens de achterstallige intresten.

De maat is vol


Voor senator Paul Wille (Open Vld) is de maat vol. Dankzij een eerder wetgevend initiatief van Wille kunnen deze aasgierfondsen geen beslag meer leggen op gelden afkomstig van ontwikkelingssamenwerking. Deze wet kwam er nadat bekend raakte dat een aasgierfonds bewarend beslag had laten leggen 10 miljoen euro afkomstig van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die bestemd waren voor de DRC.
Gezien de aasgierfondsen van geen wijken weten en het een kwestie van tijd is voor ze weer in ons land toeslaan bereidt Wille een nieuw wetsvoorstel voor dat de aasgierfondsen volledig buiten spel zal zetten wat ons land betreft. Naar het voorbeeld van een recent wetsvoorstellen in het Verenigd Koninkrijk wil senator Wille de aasgierfondsen droog leggen: “De aasgierfondsen zouden bij goedkeuring van het wetsvoorstel slechts een vergoeding bekomen ten belope van de reëel door hen geleden schade indien de claim ligt op een overheidschuld van de armste landen zoals bepaald door de Wereldbank.

Belastingparadijs


Bovendien kan een rechtzaak enkel worden opgestart als de volledige identiteit wordt vrijgegeven van alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben in de procespartij. De aasgierfondsen die systematisch opereren vanuit één of ander belastingparadijs zullen aldus de identiteit van de aandeelhouders weze het rechtstreeks of onrechtstreeks moeten vrijgeven alvorens ze beslag kunnen laten leggen op activa in ons land.”.
Senator Wille gaat met dit voorstel aldus in op de oproep van diverse Amerikaanse en Engelse parlementsleden om via nieuwe voorstellen de aasgierfondsen in elk land systematisch de wacht aan te zeggen.
Momenteel is de deur voor aasgierfondsen gesloten wat betreft het beslag van overheidsgelden van ons land bestemd voor de landen die geviseerd worden door de aasgierfondsen. Met dit initiatief gaat de deur ook toe wat betreft het beslag op activa van de landen die geviseerd worden door de aasgierfondsen. Het voeren van rechtszaken is immers niet meer rendabel voor de aasgierfondsen wat ook de expliciete bedoeling is van dit wetsvoorstel.
Carlo Van Grootel, woordvoerder van Paul Wille van Open Vld

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift