Actieplatform Palestina veroordeelt aanslag Palestijnse schutter

Actieplatform Palestina

Opinie

Actieplatform Palestina veroordeelt aanslag Palestijnse schutter

07 maart 2008

Het Actieplatform Palestina (APP) veroordeelt de aanslag die een Palestijnse schutter gisteren (donderdag) pleegde in een Joodse religieuze school. Deze aanslag die werd opgeëist door een onbekende gewapende groepering dreigt de dynamiek van extreem geweld tegen burgers nog verder op de spits te drijven.

De aanslag is een nieuw dieptepunt na een week van buitenproportioneel geweld van Israël in de Gazastrook, verhoogt het aantal slachtoffers van de laatste week en legt opnieuw een zware hypotheek op de zo noodzakelijke politieke onderhandelingen om een rechtvaardige vrede te vinden.
Wij veroordelen alle geweld tegen burgers, Israëli’s en Palestijnen. Daarom roepen we onze regering, als ondertekenaar van de Vierde Conventie van Genève, op om het respect voor het internationaal humanitair recht te verzekeren en de vicieuze cirkel van geweld tegen burgers te helpen doorbreken.

Geweldspiraal doorbreken

De beste weg om de herinnering aan al die doden eer aan te doen, en de enige weg om de geweldspiraal te doorbreken, ligt in onze voortdurende inspanningen om diplomatiek overleg tussen Israël en alle Palestijnse partijen de overhand te laten vinden, met een duidelijk doel: het einde van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de oprichting van een leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël.
Beide partijen moeten de regels van het internationaal humanitair recht respecteren en Israël moet als bezettende macht een duidelijk signaal geven, onmiddellijk de grootschalige Israëlische operatie in de Gazastrook stopzetten en de vredesgesprekken perspectief bieden. Ook Hamas en de Palestijnse gewapende groeperingen moeten hun raketaanvallen vanuit de Gazastrook op Israël stopzetten.
We dringen er bij onze regering op aan dat ze een rechtenbenadering hanteert en in de volgende bijeenkomst van het Kwartet voor het Midden-Oosten pleit voor herstel van de regels van het internationaal recht. Dit is een eerste voorwaarde voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.
Actieplatform Palestina