Afrika heeft slimmere toiletten nodig, en ze bestaan

IPS - Mooyoung Han en Shervin Hashemi

20 november 2018
Opinie

Gescheiden afval: het belangrijkste idee om toiletten te verbeteren

Afrika heeft slimmere toiletten nodig, en ze bestaan

Afrika heeft slimmere toiletten nodig, en ze bestaan
Afrika heeft slimmere toiletten nodig, en ze bestaan

Met elke spoelbeurt gaat er zes tot zestien liter water door het toilet. Afrika kan zich dat niet permitteren. Maar gelukkig zijn er slimmere toiletsystemen, zeggen professor watertechnologie Mooyoung Han en burgerlijk ingenieur Shervin Hashemi van de Nationale Universiteit van Seoel.

Dennis Keller CC BY-NC-ND 2.0)

Dennis Keller CC BY-NC-ND 2.0)

Ongeveer 23 procent van de mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara heeft geen toegang tot een toilet terwijl 31 procent van de mensen die wel een toilet hebben, het moet stellen met een dat niet is aangesloten op een formeel sanitair systeem. Dat wil dus zeggen dat meer dan de helft van de mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara het doet zonder sanitaire voorzieningen zoals wij die kennen –dat zijn 570 miljoen mensen.

Een van de problemen is dat bestaande toiletten gewoon niet werken in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara omdat er te weinig water is om ze te laten werken, of geen infrastructuur om afvalwater te zuiveren.

Andere vormgeving

Maar er zijn wel andere oplossingen: toiletten met een andere aanpak en vormgeving die een antwoord hebben op de twee grootste uitdagingen: het excessieve gebruik van water en het feit dat urine en stoelgang niet worden beschouwd als herbruikbare grondstoffen.

Het toiletdesign dat wij voorstellen gebruikt geen water. Verder worden urine en stoelgang van elkaar gescheiden en apart opgeslagen.

‘Elke spoelbeurt van een klassiek toilet spoelt tot zestien liter drinkbaar water weg. Het gemiddeld aantal liter water dat een persoon in Afrika beschikbaar heeft, is 20 liter.’

Elke spoelbeurt van een klassiek toilet doet zes tot zestien liter drinkbaar water wegspoelen naar centra waar het afvalwater opnieuw gezuiverd wordt. Dat is veel water, zeker als je weet dat het gemiddeld aantal liter water dat een persoon in Afrika beschikbaar heeft 20 liter is.

Bovendien verbruikt de zuivering van afvalwater enorm veel energie. Die energie is nodig om water aan te voeren van de verschillende beschikbare bronnen, voor het spoelproces en nadien om het opnieuw te zuiveren.

Het proces om toiletwater te behandelen, zodat het gerecycleerd en opnieuw gebruikt kan worden, is zo duur omdat aan de bron urine en uitwerpselen niet gescheiden worden. Dit maakt de behandeling lang, duur en energieverslindend. Het is ook zonde dat er best waardevolle elementen in menselijke uitwerpselen zitten –zoals stikstof en fosfor– die er niet uitgehaald en hergebruikt worden.

De kostprijs van een meer innovatief sanitair systeem kan hoger liggen, grotendeels afhankelijk van het gebruikte materiaal zoals beton of hout, maar eens het is gebouwd kan het onderhoud gebeuren door plaatselijke werkkrachten.

Gescheiden afval

Gescheiden afval: ons belangrijkste idee om toiletten te verbeteren is om urine en stoelgang te bekijken als een grondstof in plaats van als afval. Nutriënten uit menselijke uitwerpselen kunnen gebruikt worden als meststoffen en deze kunnen bekomen worden door gebruik te maken van de juiste technologie.

Eerst moeten hiervoor urine en stoelgang worden gescheiden. Heel veel toiletten op deze aarde doen dat al. In sommige landen in Azië, zoals Korea, Japan en Vietnam is het de gebruikelijke manier van werken.

De toiletten zien er uit zoals de onze maar er zijn twee verschillende inhammen die naar verschillende tanks leiden die elk een eigen manier van behandeling opstarten.

Het is een hoogefficiënt mechanisme dat geen ingewikkelde infrastructuur nodig heeft en het afval ook op korte tijd behandelt. Het systeem bespaart een enorme hoeveelheid water en energie, wat lokale overheden die hier met tekorten kampen, heel goed zou uitkomen.

Minder water: voor de meeste toiletten is water essentieel voor een goede werking. Maar het is dus ook mogelijk om een toilet te hebben dat volledig zonder water werkt. Opnieuw is het bij deze droge toiletten noodzaak om urine en uitwerpselen te scheiden.  Ze zijn zo ontworpen dat ze de anatomie van de mens volgen: tenslotte scheiden ook wij urine en stoelgang apart uit.

Microben

Als het afval gescheiden wordt opgevangen in tanks gaan microben aan de slag die de geurtjes weghalen en de nuttige elementen omzetten tot meststoffen.

‘Als deze toiletten op grotere schaal gebouwd worden, zou dat veel gemeenschappen ten goede komen, ook op economisch vlak’

Als deze toiletten op grotere schaal gebouwd worden, zou dat veel gemeenschappen ten goede komen, ook op economisch vlak.

Terwijl klassieke toiletten duur zijn in onderhoud en systemen zoals putlatrines gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zijn bovengenoemde systemen veilig en voorzien ze in prima meststof voor mensen die hun eigen gewassen telen, of voedsel kweken voor de markt.

Nu Afrikaanse steden groeien en zich ontwikkelen, en de druk op natuurlijke grondstoffen en een betere infrastructuur –zoals riolering– toeneemt, bieden deze systemen een duurzame en meer hygiënische manier om naar de toekomst te kijken.