Open brief aan Belgian Cycling

Als de Giro naar Jeruzalem gaat, doet de wielersport onvermijdelijk aan politiek

Comune di Reggio Nell'Emilia (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Beste,

Met dit schrijven willen we u attent maken op onze diepgaande bezorgdheid aangaande het startpunt van de Giro d’Italia 2018 in Israël. Meer dan 120 mensenrechtenorganisaties, vakbonden, religieuze groeperingen en organisaties voor verantwoord toerisme en sport uit meer dan 20 landen drukken hun bezorgdheid uit over de context waarin de Giro d’Italia 2018 georganiseerd wordt. Ze doen een internationale oproep aan de Giro d’Italia om de Grande Partenza in 2018 niet in Israël te houden vanwege zijn grove en niet aflatende schendingen van internationaal recht en de mensenrechten van Palestijnen. Via deze weg nodigen wij u uit om zich, vanuit humanistisch oogpunt, aan te sluiten bij deze oproep.

We zijn met verstomming geslagen over het antwoord dat u gaf toen we u eerder al op de hoogte brachten van onze bezorgdheden. Uit uw antwoord begrijpen we dat u niet tussenkomt in internationale politieke zaken, dat u niet bij machte bent om invloed uit te oefenen op het vertrekpunt en dat u de UCI vertrouwt om er op toe te zien dat de wedstrijd geen politiek doel zal dienen. Bij de opvolging van de ontwikkelingen omtrent de Giro d’Italia, blijkt echter het tegendeel. Verscheidene factoren wijzen er op dat het evenement wel degelijk politiek gerecupereerd wordt.

In een situatie zoals deze is het onmogelijk om ‘niet aan politiek te doen’, u niet uitspreken en u volledig afzijdig houden in het debat over het startpunt van de Giro d’Italia is ook een politiek standpunt

In een situatie zoals deze is het onmogelijk om ‘niet aan politiek te doen’, u niet uitspreken en u volledig afzijdig houden in het debat over het startpunt van de Giro d’Italia is ook een politiek standpunt, immers, u geeft te kennen dat u geen redenen ziet om zich uit te spreken, een houding waarmee u het beleid van Israël in Palestina legitimeert. Er nemen Belgische teams deel aan de Giro, zij worden niet geïnformeerd over de context waarin de Giro dit jaar georganiseerd wordt. U weigert zich dus uit te spreken tegen de politieke recuperatie van de wedstrijd, evenals tegen de wandaden van het regime dat nauw betrokken is bij de organisatie van het evenement.

De Giro d’Italia gaat door 70 jaar na het ontstaan van de staat Israël, deze herdenking heeft voor de Palestijnen een zeer wrange bijsmaak, tweederde van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking werd toentertijd veroordeeld tot het ballingschap en kunnen nog steeds niet terugkeren naar huis. Dit jaar protesteren Palestijnse vluchtelingen tegen het feit dat Israël hen niet toelaat naar hun eigen huizen en dorpen terug te keren. De actuele situatie in de Gazastrook toont nog maar eens het ware gelaat van de Israëlische staat. Ongewapende burgerprotesten worden beantwoord met tanks en scherpschutters met tientallen doden en honderden gewonden tot gevolg.  U kunt zich afzijdig houden of u kunt een standpunt innemen tegen hoe de Palestijnen behandeld worden, geen van beide is een minder politieke houding dan de andere.

Promotie van Israël

Wij zijn van mening dat de Giro d’Italia dit jaar gebruikt zal worden ter promotie van de zogenaamde democratische staat Israël, de wedstrijd zal zorgen voor veel meer toerisme en geeft Israël de kans zich internationaal in elke huiskamer te profileren op de manier waarop zij gezien wilt worden. De keerzijde van de medaille zal volledig afwezig zijn tijdens het hele gebeuren, met uw stilzwijgend akkoord. Palestijnse burgers zullen niet bij machte zijn om de wedstrijd te gaan bijwonen, het zal hun niet toegestaan worden om de checkpoints te passeren. En als sport niets met politiek te maken heeft, wat denkt u er dan van dat Israël Palestijnse sportinfrastructuur vernielt, en dat Palestijnse atleten worden tegengehouden, of hun olympische kostuums de grens niet mogen passeren, zodat ze niet kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden?

En als sport niets met politiek te maken heeft, wat denkt u er dan van dat Israël Palestijnse sportinfrastructuur vernielt, en dat Palestijnse atleten worden tegengehouden, of hun olympische kostuums de grens niet mogen passeren, zodat ze niet kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden?

Palestijnen met Israëlisch burgerschap zijn tweederangsburgers, vele van hun dorpen die dateren van vòòr het ontstaan van Israël zijn niet erkend door Israël en krijgen geen water of elektriciteitsaansluiting. Ze worden met afbraak bedreigd, zoals het dorpje Umm al Hiran. De race passeert de Negev woestijn maar rept met geen woord over de discriminatie tegen de Palestijnen daar.

In de marges van het spektakel zitten duizenden mensen in de Gazastrook zonder water, elektriciteit, toegang tot educatie, kortom ontzegd van hun basisrechten. Dat alles wordt doodgezwegen in heel de propagandamachine van de Giro d’Italia.

Waar de burgemeester van Jeruzalem met trots verkondigt dat één van de grootste internationale sportwedstrijden georganiseerd zal worden in zijn stad, “in de hoofdstad van Israël”, wordt een deel van het citaat gecensureerd op de officiële website van de Giro d’Italia. Er wordt geen gewag gemaakt van het feit dat de burgemeester van Jeruzalem in de context van de Giro d’Italia onterecht claimt dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël, een scenario dat niet erkend wordt door België, de internationale gemeenschap en dat ingaat tegen besluiten van de Verenigde Naties. Bovendien worden de bezette gebieden, de bezette Gazastrook, de bezette Westelijke Jordaanoever en de bezette Syrische Golan Hoogten, niet als zodanig aangeduid op de officiële routekaart

De organisatoren van de Giro d’Italia stellen dat de wedstrijd een sportieve gebeurtenis is en dus niets met politiek te maken heeft. Sportjournalist en kenner van de Giro, Ludo van Klooster stelde in de Volkskrant dat de organisatie van de Giro maar één doel heeft: geld. De keuze voor Jeruzalem als start van de wedstrijd levert de organisatie enkele miljoenen euro’s op. Het lijkt erop dat de Giro d’Italia in ruil daarvoor de bezetting van Palestina niet enkel negeert, maar in haar promotiemateriaal actief de indruk wekt dat er geen bezetting met schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht plaatsvindt. Toen Israël ermee dreigde haar financiële steun stop te zetten indien de organisatie van de Giro d’Italia weigerde om in haar communicatie ‘Jeruzalem’ te gebruiken in plaats van West-Jeruzalem, werd er prompt ingegaan op dit verzoek.

U ontving al deze informatie van ons en een uitnodiging tot dialoog, toch weigerde u een gesprek.

Wij hopen van harte dat voorgaande u meer duidelijkheid heeft geboden over de context van onze bezorgdheid en dat u ingaat op onze uitnodiging om deel te nemen aan het debat, de deelnemende renners te informeren over de context waarin de Giro d’Italia plaatsvindt en u uit te spreken over de kwestie.

Met vriendelijke groeten,
Palestina Solidariteit vzw

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift