Antwoord op de open brief van Karen Janssens, beleidsmedewerkster Vredeseilanden

Paul Magnette

15 juni 2012
Opinie

Rio+20

Antwoord op de open brief van Karen Janssens, beleidsmedewerkster Vredeseilanden

Antwoord op de open brief van Karen Janssens, beleidsmedewerkster Vredeseilanden
Antwoord op de open brief van Karen Janssens, beleidsmedewerkster Vredeseilanden

Geachte Mevrouw Janssens, Beste Karen,

Ik heb uw open brief van 14 juni over mijn deelname aan de Rio+20-Top van volgende week gelezen en ik deel op het merendeel van de punten uw mening.

Eerst en vooral stel ik samen met u vast dat inderdaad niet iedereen wakker ligt van de Duurzaamheidstop. Het algemene klimaat van economische en financiële crisis duwt het thema duurzame ontwikkeling steeds verder op de achtergrond. Net daarom is Rio+20 belangrijk, omdat we het debat nieuw leven moeten inblazen voor het helemaal uitgedoofd geraakt. En daarom reis ik dus inderdaad volgende week af naar Rio.

De verdere uitbouw van een groene economie is één van de twee centrale thema’s van de Top. Ook daar treed ik u bij: ja er moet groei zijn, en uiteraard moet die op een groene, duurzame manier uitgebouwd worden. Groene economie mag niet gezien worden als een alternatief of nieuw paradigma over duurzame ontwikkeling, maar moet gezien worden als een middel om duurzame ontwikkeling te faciliteren en armoede in de wereld te bestrijden. Cruciaal voor mij is dat men in dit debat de sociale dimensie niet uit het oog verliest. De transitie naar een groene economie moet gepaard gaan met sociale cohesie, rechtvaardigheid en waardig werk voor allen, ook voor jongeren.

Daarnaast zal ik ook deelnemen aan een aantal bijeenkomsten over de Minst Ontwikkelde Landen, omdat hun specifieke situatie een aparte aanpak vereist en België daar een grote expertise in heeft opgebouwd, omdat het merendeel van onze partnerlanden MOL’s zijn. Ik zal er ook het initiatief van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon over sustainable energy for all steunen en o.a. met mijn Franse collega, Pascal Canfin, het debat over innovatieve financieringsbronnen voeren.

Maar ik zal ook uw raad om af en toe de vergaderzaal eens te verlaten ter harte nemen en de tijd nemen om enkele van onze projecten in de buurt van Rio te bezoeken.
U benadrukt in uw brief het belang van familiale landbouw. Meer dan 1 miljard mensen op deze aardbol hebben honger, en meer dan de helft onder hen zijn landbouwers. Familiale landbouw is dan ook cruciaal in de strijd tegen honger en armoede en in dat opzicht ondersteun ik het werk van de FAO en zal ik er tijdens mijn mandaat ook aandacht aan blijven schenken.

Tot slot hoop ik samen met u dat de Rio+20-Top mag uitmonden in een stevig politiek engagement die de ingeslagen weg van duurzame ontwikkeling verder uitstippelt met aandacht voor het milieu, sociale bescherming en waardig werk, en de economie.

Hartelijke groet,
Paul MAGNETTE