Het welzijn van de bevolking op de eerste plaats

Begrenzing van het vermogen, de sleutel van morgen

Josep Monter Martinez / Pixabay

Wat na deze coronacrisis? Volgens Charles Leclef, ondernemer en bezieler van de beweging van het fairisme, mogen we niet terugkeren naar business as usual, maar moeten we het systeem onder de loep leggen dat mee aan de basis ligt van wat we hebben moeten doorstaan. Het welzijn van de bevolking moet op de eerste plaats komen. Een maatregel die dat mee kan realiseren is volgens Leclef de begrenzing van het vermogen.

Na twee maanden lockdown en voorzichtige heropstart van het “normale” leven , roert de maatschappij zich en gonst het van opinies. De maatschappij – wij allemaal – toonde dat we in staat zijn om niet los te laten en discipline te hebben. Ik pleit ervoor om dezelfde vastberadenheid aan de dag te leggen bij het op de kaart zetten van de beweging van het fairisme die een einde zou kunnen maken aan de hebzucht en het eigenbelang die mee verantwoordelijk waren voor de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Vrijdag 13 maart, vanop de eerste rij zien we hoe ons land in een verplichte coma schuift. Met enkel focus op het essentiële, valt het openbare leven stil. Wat niemand ooit voor mogelijk achtte, regelen we op 24 uur. Horecazaken gaan dicht, de scholen sluiten gedeeltelijk, vliegtuigen blijven aan de grond, telewerk, dat voordien nochtans al mogelijk was, vindt nu massaal ingang, de files verdwijnen, we gaan massaal aan het “Zoomen” en het “Teamen”.

Twee maanden later draait de wereld nog steeds, dankzij de inzet van duizenden mensen uit de zogenaamde essentiële sectoren, die voor de crisis nochtans heel vaak als niet essentieel waren behandeld en waarin zwaar bespaard was. .

Mensen hebben gezongen en in de handen geklapt op hun balkon, getekend op ramen en zijn heel inventief geweest met het maken van filmpjes en hebben door de verplichte lockdown op allerlei creatieve manieren naar verbondenheid gezocht. “Samen” en “wij” waren nu wel veel belangrijker dan “ik” en “eerst”.

Wat na corona?

Maar wat na corona? Denktanks draaien op volle toeren en specialisten in economie, psychologie en tal van andere vakdomeinen laten zich uit over wat we al dan niet uit deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zullen hebben onthouden. Die reflectie is absoluut nodig, maar ze mag naar mijn gevoel niet verlammend werken. Er is ook actie nodig, bewegingen als #Beternacorona en #Postcoronamovement trekken alvast aan de kar.

Laten we geen energie verliezen door naar schuldigen te zoeken of aan politieke recuperatie te doen

Laten we daarom geen energie verliezen door naar schuldigen te zoeken of aan politieke recuperatie te doen. Wat geweest is, is geweest. Beter kunnen we het systeem onder de loep leggen dat mee aan de basis ligt van wat we hebben moeten doorstaan. Een systeem dat gebukt ging onder grote problemen rond klimaat, migratie en ongelijkheid.

Door alles op groei te zetten, door aandeelhouders belangrijker te vinden dan stakeholders, door niet verder te kijken dan de waan van de dag, door meer te focussen op eigen materiële welvaart dan op maatschappelijk welzijn, en door die graaicultuur op basis van hebzucht en eigenbelang in stand te houden, is ernstige schade toegebracht aan de planeet en aan de mensen.

Kunnen we dat omdraaien? Ik ben overtuigd van wel. Namelijk door zoals we voor zoveel andere zaken doen – stoppen voor rood licht, rechts rijden, de lichten aansteken als het donker is,… — ook duidelijke afspraken te maken die een einde maken aan de hebzucht en de hang naar “steeds meer”. Afspraken die een “faire” begrenzing inhouden van persoonlijke vermogens.

Zo worden de excessen beperkt en kan de gecreëerde meerwaarde teruggegeven worden aan basisvoorzieningen van onze maatschappij zoals onderwijs, sociale ondersteuning en zorg.

Welzijn op de eerste plaats

Het woord is niet langer aan de shareholder maar hoort toe aan de stakeholder: het welzijn van de bevolking op de eerste plaats. Het begrenzen van het vermogen zal miljarden vrij maken voor een rechtvaardige maatschappij waarin welzijn op de eerste plaats komt. En het zal geen einde maken aan de zin en de motivatie om te ondernemen. Integendeel, ondernemers zullen met nog meer passie al hun talent en creativiteit inzetten om “beter voor mij” en “beter voor de wereld” hand in hand te laten gaan.

De bovengrens op het vermogen kan een einde maken aan de hebzucht die dagelijks tot zoveel problemen leidt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
De beweging van het fairisme is opgezet om die begrenzing van het vermogen bespreekbaar te maken. Om via consensus een evolutieve bovengrens van het vermogen te bepalen. Door tegelijk ook een ondergrens te bepalen van een bedrag waarop iedereen recht heeft, kunnen we ongelijkheid in de wereld terugdringen, zonder die, zoals het ideaal was van het communisme, geheel te willen wegvegen.

Wie onderneemt en risico neemt en voor tewerkstelling zorgt, mag daar uiteraard goed worden voor beloond. Maar de bovengrens op het vermogen kan een einde maken aan de hebzucht die dagelijks tot zoveel problemen leidt. Stel dat het persoonlijk vermogen begrensd zou worden op bijvoorbeeld 10 miljoen euro. Hoeveel duizenden miljarden zouden dan niet continu beschikbaar zijn voor het algemeen welzijn?

Hoeveel mensen zouden er op welzijnsniveau vooruit gaan en hoeveel mensen zouden er de facto op achteruit gaan? Na corona is het meer dan ooit tijd om daarover te durven nadenken en om de mouwen op te stropen om de beweging van het fairisme ingang te doen vinden.

Een eerlijke vorm van samenleven, nu!

Charles Leclef is ondernemer, eigenaar van brouwerij het Anker, onafhankelijk Mechels gemeenteraadslid en bezieler van de beweging fairisme.com.

Fairisme is een nieuwe politieke-maatschappelijke stroming die streeft naar een eerlijke vorm van samenleven en waarbij steeds vertrokken wordt van de vraag ‘Is dit fair?’ Meer info op www.fairisme.com

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.