Belgische felicitaties om Kabila te legitimeren?

Broederlijk Delen en Pax Christi

12 januari 2012
Opinie

Belgische felicitaties om Kabila te legitimeren?

Belgische felicitaties om Kabila te legitimeren?
Belgische felicitaties om Kabila te legitimeren?

Op 3 januari stuurde de kersverse Belgische Premier een brief naar Joseph Kabila om de “forces congolaises” te feliciteren met de organisatie van de verkiezingen. De ngo’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen vinden deze diplomatieke geste onverstandig en ongepast.

Op 28 november 2011 vonden in de Democratische Republiek Congo presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats. Iedereen weet ondertussen dat deze verkiezingen fel gecontesteerd worden zowel in Congo als in het buitenland.

De kiescampagne werd gekenmerkt door intimidaties, gewelddadige confrontaties, dodelijke slachtoffers en andere mensenrechtenschendingen. Ook de verkiezingsdag en het verzamelen van de resultaten verliepen niet vlekkeloos. De bevindingen van de observatiemissies van het Carter Centrum, de Europese Unie, het Europees NGO-netwerk en de Congolese bisschoppenconferentie wijzen op vele onregelmatigheden en ernstige fraude.

In december werd Kabila’s overwinning bekendgemaakt door de nationale kiescommissie en later bevestigd door het Hooggerechtshof. Deze instellingen zijn echter gepolitiseerde instrumenten die misbruikt werden door de presidentiële meerderheid om haar kandidaat aan de macht te houden

Na de verkiezingen kwamen ook andere bezwarende elementen aan het licht. Uit een gelekt document bleek dat Kabila de Congolese geheime dienst had ingezet om zijn herverkiezing te verzekeren. Een expertenrapport van de Verenigde Naties gaf daarnaast ook aan dat Kabila in ruil voor steun aan zijn herverkiezing hogere posten beloofd had aan ex-rebellen, bondgenoten van de door het Internationaal Strafhof gezochte Bosco Ntaganda.

Sinds de verkiezingen bereiken ons dagelijks onrustwekkende berichten. Rapporten van mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, spreken over willekeurige aanhoudingen en minstens 24 doden sinds de afkondiging van de resultaten.

Ongepaste felicitaties

In deze verontrustende (post-)electorale situatie en op een moment dat de verkiezingsresultaten door een belangrijk deel van de oppositie, het middenveld en de bevolking gecontesteerd worden, acht Di Rupo het noodzakelijk felicitaties te sturen om de “diplomatieke traditie” te respecteren. Welke boodschap wil de premier hiermee geven aan Joseph Kabila en de Belgische publieke opinie? Veegt zij met deze brief de bevindingen van de observatiemissies die ze financierde voorgoed van tafel? Betekenen deze felicitaties dat ons land Joseph Kabila als legitiem verkozen staatshoofd erkent?

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen vinden het onverstandig en ongepast dat ons land felicitaties stuurt. De ngo’s betreuren de lakse houding van de Belgische regering ten aanzien van de electorale maskerade en mensenrechtenschendingen in Congo. Op deze manier bied je geen steun aan de verzuchtingen van de bevolking, noch aan het democratiserings- en het vredesproces in het land.

De ngo’s vragen dat de Belgische regering binnen het EU-kader actief bijdraagt tot de totstandkoming van een politieke dialoog tussen de Congolese protagonisten om een nationale consensus te vinden over het verdere verloop van het verkiezingsproces. België is géén geloofwaardige ontwikkelingspartner van Congo als ze geen kritisch en coherent beleid voert dat bijdraagt tot stabiliteit op lange termijn voor het land.