Beyond GDP werd Beyond Denial

Jan Juffermans

03 januari 2008
Opinie

Beyond GDP werd Beyond Denial

Het was een opvallend fenomeen: twee dagen lang kwam de ene na de andere spreker tijdens de internationale Beyond GDP-conferentie in de zaal van het Europees Parlement in Brussel, 19 & 20 november 2007 openlijk verklaren dat men niet langer meer gelooft in het GDP/BNP (Bruto Nationaal Product) als een goede indicator voor welvaart/welzijn.

Niemand  ontkende meer de noodzaak  om nieuwe indicatoren te gaan gebruiken om mondiale duurzaamheid en welzijn goed te kunnen monitoren. Europa is voorbij de ontkenning/denial, zo vatte Mathis Wackernagel (van de Voetafdruk-methode) de conferentie samen.  Jose Manuel Barosso, president van de Europese Commissie, was ook duidelijk. Hij vindt het nu ‘tijd om verder te gaan dan meetmethoden die zijn opgesteld voor de wereld uit de jaren 30’. Dus Europa is om; nu Nederland nog.
De conferentie was een bijzondere samenwerking tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Club van Rome, het Wereld Natuurfonds en de OECD.
In totaal waren er ruim 650 deelnemers aan de conferentie, ook deels van buiten Europa. Vanuit Nederland waren in totaal  35 mensen vertegenwoordigd, volgens de formele deelnemerslijst. Opvallend was de goede deelname vanuit het Milieu en Natuur Planbureau (het MNP, dat ook inhoudelijk heeft meegewerkt aan de voorbereiding), maar er waren ook vertegenwoordigers van de ministeries van VROM, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. En natuurlijk diverse NGO’s. Ook Telos uit Tilburg was vertegenwoordigd. De enige Nederlandse Europarlementariër die alle bijeenkomsten heeft bijgewoond is J. Blokland. (Hij is van plan om ook naar de conferentie op 10 januari 2008 in Tilburg te komen.)
Voor meer informatie, zoals het programma, een duidelijk filmpje, de sprekerslijst etc., ga naar www.beyond-gdp.eu . Ook is daar een lijst en beschrijving te vinden van de diverse duurzaamheids-indicatoren, die in een speciale workshop werden besproken, voorafgaand aan de conferentie. Het is duidelijk dat er van enige concurrentie sprake is tussen de modellen. Welke indicatoren gebruikt zullen gaan worden is niet goed besproken. In verschillende situaties zullen verschillende sets van indicatoren wenselijk zijn, zo ongeveer werd het voorzichtig geformuleerd.
Meer info:  www.beyond-gdp.eu