Bezoek Kabila aan België niet opportuun

Didier Nkingu

19 september 2007
Opinie

Bezoek Kabila aan België niet opportuun

Het is met verbijstering dat de vertegenwoordiging in de Benelux van de Parti pour la Paix au Congo de aankondiging ontving dat de president van de Democratische Republiek Congo, Joseph Kabila, van 21 tot 23 september een bezoek brengt aan België.

Wij willen in herinnering brengen dat een eerder bezoek aan Centraal-Afrika van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht midden juli, als mede alle diplomatieke inspanningen van de internationale gemeenschap, het uitbreken van het conflict in het oosten van Congo niet hebben kunnen verhinderen.
Dat komt omdat deze problemen ontstaan zijn door de hulp van het regime van Joseph Kabila aan de Rwandese rebellen en omwille van zijn houding ten aanzien van de muitende generaal Laurent Nkunda Mihigo.
Wij vinden dat dat dit bezoek niet opportuun is gezien de afwezigheid van enige vooruitgang op het vlak van de nationale verzoening in Congo, alsmede ten gevolge van de voortdurende politieke intolerantie die met name twee voormalige presidentskanidaten treft, zodat zij in ballingschap moeten leven, de senator Jean-Pierre Bemba en meester Marie-Thérèse Nlandu.
Bovendien bestaat het risico dat bij de publieke opinie in Congo en in de diaspora de indruk zal ontstaan dat de ontslagnemende Belgische regering nog steeds geen rekening houdt met de ontstane dictatuur in Congo.
Ten slotte verwonderen wij ons over het feit dat de beslissing om president Kabila te ontvangen, genomen wordt op een moment dat het Belgische Parlement zijn zittingen nog niet heeft hervat, en terwijl de hele politieke klasse zich vooral bezighoudt met de vorming van een nieuwe Belgische regering.
Didier Nkingu, vertegenwoordiger in de Benelux van Congo-Pax

Op de website van MO.be is er plaats voor opiniestukken. Zelf een bijdrage leveren? Stuur je bericht naar webredactie@mo.be.