Boerenbond verslikt zich in Dagen Zonder Vlees

Céline Van Den Abeele

11 februari 2016
Opinie

Boerenbond verslikt zich in Dagen Zonder Vlees

Boerenbond verslikt zich in Dagen Zonder Vlees
Boerenbond verslikt zich in Dagen Zonder Vlees

Dagen Zonder Vlees speelt in op voortschrijdend inzicht in gezondheids- en klimaatwetenschap. Boerenbond moet samenwerken met initiatieven zoals Dagen Zonder Vlees en zo een innovatieve en duurzame Belgische landbouw garanderen in plaats van het met valse argumenten te ondermijnen, aldus Céline Van Den Abeele, voorzitster van Jong Groen.

In een kritisch opinie-artikel op deredactie.be trekt de woordvoerder van de Boerenbond, mevrouw Vangeenberghe, ten strijde tegen Dagen Zonder Vlees. De organisatie doet volgens haar aan desinformatie en creëert actief een verkeerde perceptie. Mevrouw Vangeenberghe wil dat we de perceptie voeden vanuit de realiteit. We zijn het volmondig met haar eens.

De realiteit is immers dat 24% van de broeikasgassen wereldwijd rechtstreeks valt toe te wijzen aan ons landbouwsysteem. Binnen die groep neemt de intensieve veeteelt in concentratiestallen het leeuwendeel in. Het Mira-rapport waarnaar mevrouw Vangeenberghe verwijst zegt dat ook letterlijk, het grootste deel van de broeikasgassen is afkomstig van spijsvertering en mestverwerking van herkauwers.

Het cijfer van dat rapport is trouwens onvolledig, omdat het enkel de milieu-impact in Vlaanderen berekent, terwijl we voor het voedsel van ons Vlaamse vee tonnen sojabonen invoeren uit Zuid-Amerika, en daarvoor hebben we ginds ettelijke hectares regenwoud gekapt.

Mocht iedere Belg meedoen aan Dagen Zonder Vlees, zouden we op jaarbasis nog steeds zo’n 9 kilo vlees te veel consumeren.

Een andere waarheid is dat een Belg in 2013 gemiddeld 50 kg vlees at, omgerekend zo’n 136g per dag. We sluiten ons dan ook volmondig aan bij de oproep van de Boerenbond om de vleesconsumptie, als een eerste stap in de goede richting, te beperken tot maximum 100g per dag.

Mocht iedere Belg meedoen aan Dagen Zonder Vlees, zouden we op jaarbasis nog steeds zo’n 9 kilo vlees te veel consumeren. Slechts een eerste stap in de goede richting dus.

Mevrouw Vangeenberghe heeft ook een punt als ze stelt dat de milieu-impact van een Argentijnse steak een pak groter is dan die van een Vlaams stukje Blauw-wit. Wat ze echter vergeet te zeggen is dat het net door het gelobby van de Boerenbond is dat Argentijns vlees in Vlaanderen vaak goedkoper is dan Vlaams.

De invoer van buitenlandse producten is immers enkel voordelig in het neoliberaal casinokapitalisme waarin de Boerenbond het voortouw neemt, kijk ook maar naar hun positieve houding ten opzichte van TTIP en CETA.

Bovendien is het opnieuw onder druk van kartelorganisaties zoals de Boerenbond dat onze politici er niet in slagen om de werkelijke productie-, transport- en milieukosten in de prijs te laten verrekenen. Het resultaat is schrijnend: deze onvrije markt geeft de consument het signaal dat het voordeliger is om vooral geen Vlaamse landbouwproducten te consumeren.

Veel beter dan het licht van de zon te ontkennen, zou mevrouw Vangeenberghe de gratis marketing die initiatieven zoals Dagen Zonder Vlees haar bieden, aangrijpen.

Veel beter dan het licht van de zon te ontkennen, zou mevrouw Vangeenberghe de gratis marketing die initiatieven zoals Dagen Zonder Vlees haar bieden, aangrijpen.

Wat is een betere kans voor onze Vlaamse landbouwers om vergeten seizoensgroenten weer onder de aandacht te brengen?

Wat is er beter in staat om een hotdog als tussendoortje te vervangen dan een Haspengouwse appel? Waarom niet met Dagen Zonder Vlees samenwerken en zo deelnemers ook aanzetten ‘lokaal’ voedsel te eten?

Ook voor vleesboeren hoeft een matiging van de vleesconsumptie geen ramp te zijn. Doordat consumenten minder uitgeven aan smaak- en vormloze massaproducten, blijft er meer budget over om op zondag vleesdag te investeren in een kwaliteitsproduct van bij ons. Vleesboeren die daar goed op inspelen, hebben de toekomst voor zich.

Want uiteindelijk, moet net dat onze doelstelling zijn; een toekomst geven aan alle landbouwers. Dat zal niet gebeuren door krampachtig vast te klampen aan de verdienmodellen van het verleden, maar door innovatief om te gaan met veranderingen in de maatschappij en het voortschrijdend inzicht van de (klimaat)wetenschap. Want boeren verdienen beter!

Céline Van Den Abeele is voorzitster van Jong Groen