De oorlog in Irak loopt via uw spoor

Forum voor Vredesactie

06 november 2007
Opinie

De oorlog in Irak loopt via uw spoor

Najaar 2002, voorjaar 2003, een leger trekt door ons land. De Amerikaanse oorlogsmachine ontrolt zich over onze wegen, spoorwegen, havens en luchthavens. Duizenden legervoertuigen worden per trein, binnenschip of gewoon over de weg naar de haven van Antwerpen gevoerd, om vandaar naar de Golfregio te worden verscheept. De Belgische regering legt ze geen strobreed in de weg: ze verklaart gebonden te zijn aan geheime akkoorden met NAVO-partner Amerika.

Ondertussen rinkelt de kassa. Want koken kost geld - en oorlog voeren nog meer. Verschillende bedrijven pikken een graantje mee. Zonder schroom verdient de NMBS geld aan de oorlogsellende in Irak. Dankzij de contracten met het Amerikaanse leger ziet Hesse-Noord Natie (een overslagbedrijf in de Antwerpse haven) zijn omzet gevoelig stijgen. Oorlog, altijd een beetje verdienen…

Geheime NAVO-akkoorden

De Belgische regering verklaarde in 2003 dat ze de militaire transporten moest toelaten want dat België gebonden was aan in het kader van de NAVO gesloten akkoorden. Over welke akkoorden gaat het? Geheim zijn ze niet meer. Wie wil, kan ze lezen op onze website (http://vredesactie.be/article.php?id=403 ). Deze akkoorden werden afgesloten tijdens de Koude Oorlog om de Amerikaanse soldaten in Duitsland te bevoorraden.
In 2003 was de toepassing van deze akkoorden illegaal: de oorlog tegen Irak was een zware inbreuk op het VN-Handvest. Desondanks zei de Belgische regering dat ze onmogelijk de uitvoering kon opschorten. Uit het internationaal recht en de uitgelekte verdragtekst bleek iets anders. Om tegemoet te komen aan de kritiek stelde de regering dat ze dit akkoord zou herzien. Zodra de nieuwe regering was geïnstalleerd, werd de belofte op de lange baan geschoven. Ze werd begraven in een studiegroep en de transporten bleven doorgaan, ook vandaag nog.

Kassa, kassa

Wie verdient er aan de Belgische medewerking aan de bezetting van Irak en Afghanistan? In 2003 ging vijftig procent van het Amerikaanse oorlogsmateriaal per binnenschip, twintig à dertig procent per trein, en de rest op eigen kracht over de weg of door de lucht, vanuit Duitsland naar de Antwerpse haven.
De treintransporten gebeuren door B-Cargo, de goederenafdeling van de NMBS-holding. B-Cargo voert deze transporten uit in onderaanneming van de goederenafdeling Railion van de Deutsche Bahn. Hoeveel ze hieraan verdienen is een goed bewaard geheim. De staatssecretaris van Overheidsbedrijven weigert dit mee te delen. Maar weinig zal het niet zijn. Tijdens de Irak-oorlog werden ongeveer 20.000 militaire voertuigen doorgevoerd. Bij de huidige wisselingen gaat het meestal om 1000 à 1500 voertuigen. Een behoorlijke portie komt via het spoor.
Ook vandaag is België nog steeds een logistieke draaischijf voor militaire interventies. Regelmatig gaan Amerikaanse legerbrigades, gelegerd in Duitsland, over en weer naar Irak en Afghanistan. Een groot deel van deze transporten gebeurt over onze spoorwegen en via de Antwerpse haven.

En u?

Voor werknemers betekent dit dat ze plots meewerken aan oorlogsvoering. Hun civiele job is getransformeerd tot een radertje in de militaire machine. Daar waar vroeger gewetensbezwaren konden ingeroepen worden tegen legerdienst, laat het arbeidsrecht geen ruimte om opdrachten te weigeren die in verband staan met oorlogsvoering.
En u als klant van de Belgische Spoorwegen? Achter de passagierstrein waarin u zit, volgt regelmatig een militair transport naar oorlogsgebied. Hoe voelt het om te weten dat u gaat werken via hetzelfde spoor waarlangs het Amerikaanse leger gaat oorlog voeren?

9 en 10 november: wapen-stil-stand

Vijf jaar na de start van de militaire transporten richting Irak, toont Vredesactie een stukje van wat ons NAVO-lidmaatschap in de praktijk betekent: ‘De oorlog in Irak loopt via uw spoor!’ Met geweldloze acties aan de stations spreken we de NMBS en de overheid aan op hun verantwoordelijkheid: Stop oorlog hier!
Spoorwegen dienen een vreedzaam middel te zijn van contact, communicatie en mobiliteit en niet het onderdeel van een oorlogsmachine die in andere landen dood en vernieling zaait. Wij vragen dan ook dat de NMBS-holding een pact met de reizigers sluit dat hen garandeert dat dit spoorwegennet niet alleen voor de binnenlandse gebruiker naar veiligheid, comfort en verbinding tussen mensen streeft, maar tevens garandeert dat dit zelfde spoorwegennet op geen enkele manier ter beschikking wordt gesteld voor oorlogsdoeleinden.
Laat de wapens op onze spoorwegen stil staan. Stop met ze te vervoeren. Dat kan een effectief begin zijn van het einde van oorlog.
Wil je meewerken aan deze campagne of wil je meer info: www.vredesactie.be