De vergroening van India is goed voor de hele wereld

Frank Rijsberman

13 maart 2018
Opinie

De vergroening van India is goed voor de hele wereld

De vergroening van India is goed voor de hele wereld
De vergroening van India is goed voor de hele wereld

Als we vandaag inspanningen doen om India mee te begeleiden naar een ecologisch duurzame en sociaal inclusieve natie, zal dat meer dan 17 procent van de wereldbevolking ten goede komen, zegt Frank Rijsberman, directeur van het Global Green Growth Institute (GGGI). “Een duurzame toekomst voor India heeft impact op de hele wereld.”

Abbie Trayler-Smith/DFID (CC BY-NC-ND 2.0)

Abbie Trayler-Smith/DFID (CC BY-NC-ND 2.0)​

Als we vandaag inspanningen doen om India mee te begeleiden naar een ecologisch duurzame en sociaal inclusieve natie, zal dat meer dan 17 procent van de wereldbevolking ten goede komen, zegt Frank Rijsberman, directeur van het Global Green Growth Institute (GGGI). “Een duurzame toekomst voor India heeft impact op de hele wereld.”Bij het Global Green Growth Institute (GGGI) wordt onze aandacht getrokken door de indrukwekkende economische prestaties van India en de vooruitgang die de meer dan 1,32 miljard mensen maken op het vlak van inkomsten en algemeen welzijn. Met een jaarlijkse groei van het bbp van ongeveer 7 procent wordt duidelijk dat dit gepaard moet gaan met een visie op duurzaamheid en sociale inclusie. Het moet onze grootste prioriteit zijn.

Groeipotentieel

Gezien het enorme groeipotentieel van India is het belangrijk om in groene oplossingen te voorzien om dit groeitempo te ondersteunen. Groene, CO2-arme oplossingen zijn van groot belang bij de uitbouw van de diensten die voorzien in schoon water, sanitaire voorzieningen en energie voor iedereen. Dit gaat hand in hand met de garantie op een veerkrachtige Indiase ecologie, het vermogen van het land om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en de mogelijkheid voor de armste mensen om ook deel te kunnen nemen aan economische activiteiten en daartoe kansen te kunnen grijpen.

Als derde grootste energieverbruiker ter wereld doet India belangrijke pogingen om de toegang tot energie te verbeteren

Beleidskeuzes zijn belangrijk om veerkrachtige ecosystemen te bereiken. Sterke en groeiende economieën zien hun energiebehoefte immers mee stijgen. Als derde grootste energieverbruiker ter wereld doet India belangrijke pogingen om de toegang tot energie te verbeteren door middel van programma’s die elektriciteit naar het platteland brengen en gezinnen van elektriciteit voorzien.

Maar naarmate het energieverbruik in India groeit en de toegang tot elektriciteit van ongeveer 50 miljoen extra gezinnen werkelijkheid wordt, zullen de beslissingen van de overheid om de economie van het land te versterken, verregaande gevolgen hebben voor de duurzaamheid van India.

Innovatieve technologie

Het gebruik van moderne technologie om de uitstoot van broeikasgassen in toom te houden zal een groot verschil kunnen maken in het bereiken van een inclusieve en duurzame groei. De samenwerking tussen het GGGI, de Metropolitan Transport Corporation in Bangalore, en andere stakeholders om de eerste elektrische bussen in India te lanceren, is een mooi voorbeeld van hoe innovatie op lokaal niveau positieve resultaten kan teweegbrengen op vlak van energie-efficiëntie. Het succes van dit project is in lijn met de Intended Nationally Determined Contribution (INDC), de door het land vooropgestelde inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Ramesh NG (CC BY-SA 2.0)

De samenwerking tussen het GGGI, de Metropolitan Transport Corporation in Bangalore, en andere stakeholders om de eerste elektrische bussen in India te lanceren, is een mooi voorbeeld van hoe innovatie op lokaal niveau positieve resultaten kan teweegbrengen op vlak van energie-efficiëntie.

Ramesh NG (CC BY-SA 2.0)​

Succesvolle groene groeiprojecten, zoals het busproject in Bangalore, hebben impact op minstens twee belangrijke gebieden: het zijn succeservaringen en ze tonen de waarde aan van nationale overheden die prioriteit verlenen aan duurzaamheidskwesties; en wat nog belangrijker is, zij wijzen op de voordelen op langere termijn en op het rendement van groene projecten. Dit laatste is belangrijk omdat het meer investeringen kan aantrekken, en dus meer groei mogelijk maakt.

Zonne-energie

GGGI onderschrijft het belang van financiering van programma’s die de voordelen van groene technologieoplossingen aantonen om het land van elektriciteit te voorzien. We ondersteunen de oprichting van een schuldfonds voor de realisering van een energiesector naast het elektriciteitsnet. We zullen doorgaan met de ontwikkeling van innovatieve financieringsmodellen om meer actoren te overtuigen om zich te engageren, met name de kleine en middelgrote ondernemingen die meestal enkel de enorme risico’s zien.

Ontwikkelingsorganisaties en overheden kunnen samenwerken om hun gezamenlijke doel te bereiken. Zo heeft India een lovenswaardige stap gezet met de International Solar Alliance. Onze ervaring leert ons dat samenwerken met verschillende partners enorme voordelen biedt om een land te elektrificeren, in het bijzonder om de aanwezigheid van zonne-energiesystemen te vergroten, zelfs tot bij de meest marginale huishoudens.

Bij GGGI zien we een gezond ecosysteem wanneer investeerders, geldverstrekkers en ontwikkelingsinstellingen de financiële lasten delen. We streven er daarom naar om het aantal investeerders en fondsen dat zich inzet voor klimaatbestendige investeringen nog te vergroten. Het rapport Nieuwe Klimaateconomie bevestigt dat het Investeringsplatform voor Klimaatactie investeerders heeft aangetrokken met een gezamenlijk vermogen van 125.000 miljard dollar. Dit kan regeringen over de hele wereld inspireren om niet alleen op budgettaire middelen te vertrouwen.

Groene ambities waarmaken

De belangrijkste taak vandaag is om ervoor te zorgen dat landen gedurfde maatregelen nemen om de vermindering van de CO2-uitstoot te bereiken. We moedigen ambitieuze doelstellingen aan en voorzien in ondersteuning voor de implementatie ervan. India hecht veel belang aan duurzaamheid, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw. Dit zijn essentiële ingrediënten om de groene ambities waar te maken. De International Solar Alliance is er om kennis te delen.

GGGI zal nauw samenwerken met de landen binnen deze zonne-alliantie. We zullen onze kennis en ervaring over duurzame energie delen met India en een platform aanbieden waar ook andere landen in de regio en de rest van de wereld informatie kunnen krijgen. Met deze inspanningen en de steun van de overheden om groene beleidskeuzes te maken, stellen we ons een duurzame, groenere planeet voor.

We hebben hoge verwachtingen van de alliantie maar zien erin ook een duurzame toekomst voor India, en voor de wereld, vervat. Want de duurzame groei schakelt vast en zeker een versnelling hoger door dit wereldwijde partnerschap.

Frank Rijsberman is directeur van het Global Green Growth Institute (GGGI).