Doha heeft Vanackere nodig

Platform Klimaatrechtvaardigheid

04 december 2012
Opinie

Doha heeft Vanackere nodig

Doha heeft Vanackere nodig
Doha heeft Vanackere nodig

Vandaag, vier december, staat de Financiële Transactie Taks (FTT) op het menu van minister Vanackere. De taks staat sinds enkele maanden immers op de agenda van de ECOFIN, de vergadering van de EU-ministers van financiën en economische zaken. 11 EU-landen, waaronder België, willen nu echt werk maken van de FTT, en het is vrijwel zeker dat die er ook komt. De hamvraag voor het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat de milieuorganisaties, vakbonden en Noord-Zuidorganisaties in België groepeert: wat zal met de opbrengsten gebeuren?

Vullen we hiermee de gaten in onze begroting of financieren we met deze innovatieve financieringsbron een goed sociaal beleid, ontwikkeling en klimaat? Toevallig of niet: net nu staan ‘centen’ centraal in de klimaatonderhandelingen in Doha. Minister Vanackere kan Doha daarom een essentiële duw in de rug geven.

Het invoeren van een Financiële Transactie Taks is al lang een strijdpunt van verschillende sociale organisaties. Vele jaren later, na lang treuzelen, is de kleine taks op financiële transacties eindelijk bijna realiteit. Elf landen, onder wie economische zwaargewicht Duitsland, maar ook Frankrijk en België hebben zich ingeschreven voor een ‘robinhoodtaks’ of ‘financiële transactie taks’. Nu komt het erop aan te beslissen of het geld goed gebruikt wordt.

België: goede en slechte leerling

België heeft zich voorstander getoond van de FTT. Toch is er tot nu toe geen enkele garantie dat de inkomsten gebruikt zullen worden om een rechtvaardige transitie te financieren. Op nationaal niveau zullen immers investeringen en beleidsmaatregelen nodig zijn om de samenleving en economie in de richting van een veerkrachtig model te duwen. Bovendien moet België zijn ontwikkelingssamenwerkingsengagement en beloftes omtrent klimaatfinanciering nakomen.

België heeft nochtans goede redenen om aan dit laatste iets te doen. België scoort voorlopig immers erg slecht op vlak van klimaatfinanciering. België kwam zijn belofte om 150 miljoen te investeren in klimaatfinanciering voor de periode 2010-2012, niet na. Met nog dertig dagen te gaan hebben we nog een restbedrag van ongeveer 60 miljoen euro. Bovendien was slechts 5 procent van deze middelen additioneel, de rest kwam uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. België kan zich dit niet opnieuw veroorloven en moet daarom sterk inzetten op innovatieve financieringsbronnen zoals de FTT.

Klimaatfinanciering

Een kleine taks op financiële transacties in de elf lidstaten kan 37 miljard euro nieuwe en additionele middelen genereren. Het voorstel is om een deel van deze opbrengsten door te storten naar het Green Climate Fund, een groen klimaatfonds onder de VN, dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden verzamelt. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de goede richting in de strijd tegen klimaatverandering.

Het is immers onmogelijk om deze strijd te winnen zonder dat ook de ontwikkelingslanden zware inspanningen zullen leveren en de meeste van hen kunnen dat niet zonder financiële steun. Er moet zwaar ingezet worden op het temperen van de gevolgen van de klimaatverandering. Ontwikkelingslanden hebben recht op ontwikkeling. Een ontwikkeling die vandaag ondermijnd wordt door de klimaatverandering.

Vanackere heeft een missie

De Franse president Hollande heeft reeds 10 procent van zijn FTT toegeschreven aan ontwikkelingssamenwerking en klimaat. 110 miljoen zal naar het Green Climate Fund vloeien. Niet ambitieus, maar wel een goed begin. Er komt steun van onder andere commissievoorzitter Barosso, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Al Gore en Stiglitz.

Minister Vanackere is tegelijk minister van Financiën en van Duurzame Ontwikkeling. Hij is dus uitstekend geplaatst om dit voorstel volop te ondersteunen en te bepleiten. Wij rekenen op de minister. Voor het klimaat, voor Doha en voor het Zuiden.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met Association21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Médecine Pour le Tiers Monde, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, Vredeseilanden en WWF.