Dringend meer tests nodig om toestanden zoals in Ecuador te voorkomen

Diego Alburez Gutiérrez, José Manuel Aburto en Marília R. Nepomuceno

21 april 2020
Opinie

Veel testen is cruciaal

Dringend meer tests nodig om toestanden zoals in Ecuador te voorkomen

Dringend meer tests nodig om toestanden zoals in Ecuador te voorkomen
Dringend meer tests nodig om toestanden zoals in Ecuador te voorkomen

​​​​​Nergens ter wereld wordt zo weinig op corona getest als in Latijns-Amerika. Daar moet dringend verandering in komen, zeggen onderzoekers Diego Alburez Gutiérrez, José Manuel Aburto en Marília R. Nepomuceno.

Testen is cruciaal om de coronapandemie onder controle te krijgen, zeggen onderzoekers.

U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Jordan E. Gilbert (CC BY-NC 2.0)

Nergens ter wereld wordt zo weinig op corona getest als in Latijns-Amerika. Daar moet dringend verandering in komen, zeggen onderzoekers Diego Alburez Gutiérrez, José Manuel Aburto en Marília R. Nepomuceno.

Samen met meer dan 250 andere academici en onderzoekers in demografie en volksgezondheid hebben we de landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied opgeroepen om meer COVID-19 tests te doen in de regio, nu er nog tijd is.

De ervaring van andere landen moet helpen bij het plannen en uitvoeren van relevante en doortastende maatregelen om de pandemie in te dammen en te verzachten. Er is nog tijd, maar niet veel meer. Als ze niet in actie schieten, zullen andere landen binnenkort in de situatie terechtkomen waar Ecuador nu in zit, een land dat een brandhaard van de ziekte is geworden.

De internationale aandacht gaat vooral naar de ontwikkeling van de pandemie in regio’s met een hoog en middeninkomen

De internationale aandacht gaat vooral naar de ontwikkeling van de pandemie in regio’s met een hoog en middeninkomen. Misschien komt dit omdat het virus zijn oorsprong heeft in China en zich vervolgens heeft verspreid naar Oost-Azië, Europa en Noord-Amerika.

Landen in deze regio’s voeren over het algemeen veel tests uit, in tegenstelling tot landen in het Zuiden.

Bewijzen en gevallen

Veel testen is cruciaal, want het aantal gemelde gevallen van COVID-19 in een land mag niet groter zijn dan het aantal uitgevoerde tests. In feite is dit cijfer slechts het topje van de ijsberg, aangezien een persoon meerdere keren kan worden getest en er ook problemen kunnen zijn met de testresultaten.

Het verbaast niet dat de landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied die de meeste tests per hoofd van de bevolking hebben uitgevoerd, Chili, Panama en Peru, de landen zijn die de meeste gevallen van COVID-19 melden. Ze beschikken over benijdenswaardige informatie om de pandemie het hoofd te bieden.

Dit omvat het isoleren en behandelen van geïnfecteerde mensen, het toewijzen van middelen aan de meest behoeftige gebieden en het onderbreken van infectieketens door tijdig nieuwe mogelijke infecties te identificeren.

Honduras, Brazilië en Mexico

Toch worden in de regio zeer weinig tests uitgevoerd. Landen als Honduras, Brazilië en Mexico rapporteren enkele van de laagste COVID-19-testpercentages wereldwijd (volgens de beperkte informatie die beschikbaar is).

Dit komt bovenop andere omstandigheden die de kwetsbaarheid van de regio voor de pandemie vergroten.

Veel landen hebben zwakke gezondheidssystemen en een hoge prevalentie van chronische ziekten zoals diabetes en hypertensie. Deze verhogen op hun beurt het risico om te sterven aan COVID-19.

Kleinkinderen onder hetzelfde dak

Een in hoge mate informele economie en economische ongelijkheid maken maatregelen om verplaatsingen van de bevolking voor lange tijd te beperken, de zogenaamde lockdowns, moeilijk te handhaven.

De situatie is nog ingewikkelder omdat kleinkinderen vaak onder hetzelfde dak wonen als de grootouders, wat het risico op besmetting voor de oudere bevolking vergroot.

Er zijn ook aanwijzingen dat de gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen, die veel voorkomen in de regio, zijn toegenomen tijdens de lockdown-periode.

Massale campagnes

Landen moeten grootscheepse campagnes opzetten om infecties van bij het begin op te sporen. Testen of zoeken naar symptomen in grensgebieden of luchthavens is niet voldoende, omdat veel geïnfecteerde mensen geen symptomen van de ziekte vertonen.

Landen moeten grootscheepse campagnes opzetten om infecties van bij het begin op te sporen

Landen zoals Guatemala hebben geweigerd grootschalige testcampagnes uit te voeren, ondanks het feit dat ze slechts 56 beademingstoestellen voor het hele land hebben.

De Mexicaanse regering heeft ook vraagtekens gezet bij de noodzaak om rigoureuze maatregelen te nemen en de dekking van COVID-19-tests te vergroten.

Onderschatten

Het onderschatten van het werkelijke aantal gevallen kan een ongegrond gevoel van veiligheid opleveren, vooral als de autoriteiten deze cijfers gebruiken om een effectief beheer van de situatie aan te tonen.

Gezien de huidige omstandigheden in de regio, kan een laag aantal gevallen ook het gebrek aan beleid weerspiegelen om de ziekte te controleren en in te perken.

Singapore en Zuid-Korea

Deskundigen hebben het aanvankelijke succes van de beheersing van de pandemie in Singapore en Zuid-Korea toegeschreven aan de enorme uitbreiding van de tests om infecties op te sporen en aan drastische maatregelen voor sociale afstand.

Isolatie van geïnfecteerde gevallen hielp levens te redden door besmettingsketens te onderbreken.

Deze twee landen hebben meer dan 7000 tests per miljoen inwoners uitgevoerd.

680 tests per miljoen inwoners

In Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied ligt het huidige gemiddelde rond de 680 tests per miljoen inwoners, volgens onze schattingen op basis van officiële rapporten van elk land. Begin april voerde Bolivia minder dan 100 tests per miljoen inwoners uit.

Elke strategie om de pandemie te beheersen, moet rekening houden met een radicale uitbreiding van de COVID-19-tests

Elke strategie om de pandemie te beheersen, moet rekening houden met een radicale uitbreiding van de COVID-19-tests. Dit zal levens redden door gevallen te identificeren en te behandelen, de infectieketens te onderbreken en te voorkomen dat de ziekte in de toekomst terugkomt.

Deze strategie is duur, en dan hebben we het nog niet over de moeilijkheden om in tijden van crisis de benodigde reagentia en apparatuur te vinden. De regio is divers en beschikt over beperkte middelen. Relevante acties kunnen op lange termijn grote voordelen opleveren voor de samenleving en de economie van de regio.

Zonder een agressieve strategie om COVID-19-gevallen op te sporen zullen regeringen de informatie missen die nodig is om de sociale en economische gevolgen van de pandemie te verzachten.

Een effectieve en wijdverbreide testcampagne kan de noodzaak verminderen om in de toekomst strikte maatregelen van sociale afstand te nemen, maatregelen die steeds moeilijker na te leven en te handhaven zullen zijn.

Diego Alburez Gutiérrez en Marília R. Nepomuceno zijn verbonden aan het Max Planck-instituut, José Manuel Aburto is onderzoeker aan de Universiteit van Zuid-Denemarken.

Bron: The Conversation