Een ander Chili

Jorge Magasich

29 augustus 2013
Opinie

Een ander Chili

Een ander Chili
Een ander Chili

Op 11 september is het veertig jaar geleden dat Augusto Pinochet zijn staalharde dictatuur installeerde en de socialistische droom van Salvador Allende aan diggelen sloeg. Vandaag is er een post-Pinochetgeneratie opgestaan: jonge twintigers die niet langer getekend door de terreur en zonder angst op straat komen en een nieuw politiek model eisen. Hun beweging heeft van Chili een ander land gemaakt.

De jongeren vragen een ander onderwijssysteem maar in wezen zijn ze drager van een sociaal project dat de bakens uitzet voor een nieuw politiek programma. Om toegankelijk onderwijs mogelijk te maken, vragen ze een renationalisering van het koper en een belastingverhoging voor de bedrijven. Ze komen op voor betere publieke dienstverlening en een uitbouw van de sociale rechten. Bovendien willen ze een grondwetgevende vergadering om de sporen van Pinochet ook in de instellingen definitief uit te wissen.

Al die thema’s zijn vandaag elementen in het nationale debat geworden en dat is nieuw. Voor de eerste keer in bijna veertig jaar bespreekt men in Chili de echte problemen. Deze generatie distantieert zich heel erg van de bestaande politieke klasse, inclusief de partijen van de Concertatie. Zij zien hen als een conglomeraat dat weigerde de instellingen van de dictatuur te wijzigen en uiteindelijk opteerde voor een neoliberale politiek. Ze wijzen de politieke klasse af maar zijn zelf wel heel politiek.

De enige politieke figuur die toegelaten is in de manifestaties is Salvador Allende, en hier en daar zie je ook Ché Guevara opduiken. Dat zijn de enige twee die deel uitmaken van hun referentiekader. Van die eerste studentenleiders zijn er enkelen vandaag kandidaat voor het parlement, zoals Camila Vallejos, die opkomt voor de Communistische Partij (PC). Die PC steunt de Concertatie die Michelle Bachelet als presidentskandidaat naar voor schuift. Studentenleiders Georgio Jackson en Francisco Figueroa verzamelden voldoende handtekeningen om als onafhankelijke kandidaat deel te nemen aan de verkiezingen. De verkiezingscampagnes zullen gaan over hun agendapunten en elk van de presidentskandidaten zal zich hierover moeten uitspreken.

Jorge Magasich is Chileen en docent Communicatie aan het IHECS in Brussel (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales-Brussels).