Een sterke en bindende klimaatwet is broodnodig

Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en Amis de la Terre Belgique

17 juli 2008
Opinie

Een sterke en bindende klimaatwet is broodnodig

De klimaatverandering is de grootste dreiging die onze planeet momenteel ondergaat. Ook wetenschappers bevestigen dit. We weten dat het probleem veroorzaakt wordt door het stijgend aantal broeikasgassen, zoals CO2, in de atmosfeer.

Uiteraard kunnen en moeten individuen een verschil maken: iedereen moet een rol spelen in het stoppen van de globale temperatuursverhoging. Maar de ernstigheid van de dreiging samen met de vele vertakkingen roept om meerverregaande actie. Een kader dat grote verminderingen in emissies verzekert en dit doorheen elke sector, inclusief isolatie, transport, energie en landbouw.
We kunnen dit niet overlaten aan het individuele gedrag van de consument, of aan de vrije markt… Daarom roepen we op tot een sterke klimaatwet die politici ertoe dwingt actie te ondernemen, en hen kan sanctioneren als ze dit niet doen.
Als je slechts één doelstelling hebt namelijk 90% tot 2050, dan zal hoogstwaarschijnlijk pas in 2049 gekeken worden of die doelstelling al dan niet is bereikt. Indien niet kan je er weinig of niets meer aan veranderen… Een jaarlijkse reductie van 3% vormt hapklare brokjes voor deze grote boterham. De lange-termijndoelstelling blijft prioritair maar er worden (jaarlijkse) korte termijndoelstellingen toegevoegd om die lange-termijndoelstelling makkelijker te kunnen bereiken.
Onze ‘Big Ask’ is dus een sterke en bindende klimaatwet, om uitstoten van broeikasgas ieder jaar te reduceren met ten minste 3%, met als doel 90% reductie in broeikasgasemissies tegen 2050. Zonder een bindende wet, is er altijd een kans aanwezig dat de overheid weigert tot actie over te gaan. En actie is nodig! Nu!
Als de globale temperatuur blijft stijgen, dan zal ook het aantal extreme weerspatronen zoals plotse overstromingen (flash floods), stormen, hittegolven, modderstromen of droogte stijgen. Dit zou een catastrofe betekenen en een grote impact hebben op het sociaal, economisch en milieu vlak. Door deze temperatuursstijging (zowel over land en zee) en omwille van een grotere verdamping, stijgt de hoeveelheid neerslag. Ook de voedselvoorziening komt in het gedrang. Grote gebieden worden minder geschikt of zelfs ongeschikt om voedsel te telen.
De vrede zal het zwaar te verduren hebben. Minder drinkbaar water leidt vanzelfsprekend tot meer oorlogen. En water is slechts één van de grondstoffen die schaarser worden. De ijskappen zijn aan een snel tempo aan het smelten. Het zeeniveau is aan het stijgen, met als gevolg dat gigantische gebieden onder water zullen komen te staan. De gevolgen zijn wereldwijd voelbaar en de ontwikkelingslanden zijn hiervan het grootste slachtoffer. En voor ons zal het geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ zijn, het woongebied van onze noorderburen ligt voor 2/3 onder de zeespiegel…
Ook op gebied van migratie is de klimaatverandering voelbaar. r zullen verscheidene miljoenen klimaatvluchtelingen bijkomen. Kortom, het is reeds later dan vijf voor twaalf en duidelijk tijd voor actie.
Wij kunnen er voor zorgen dat het veilig is voor anderen om van de wereld te genieten, nu en in de toekomst. Wij zijn de laatste generatie die de klimaatverandering en de catastrofale gevolgen ervan kan tegenhouden. De ‘Big Ask’ campagne gaat over het stellen van moeilijke vragen en het eisen van verregaande oplossingen, vandaar ‘The Big Ask’, ‘de grote vraag’. Het is tijd dat de politici van vandaag hun verantwoordelijkheid opnemen voor de mensen van morgen. Geen ‘gedraai rond de pot’ of ‘vage’ maatregelen meer. We willen duidelijkheid en een beleid.
In het Verenigd Koninkrijk was Friends of the Earth de echte koploper op dit gebied. Het wetsvoorstel tot bescherming van het klimaat, dat opgesteld werd op basis van hun bevindingen en voorstellen wordt nu bediscussieerd in het Britse parlement. Ook België dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De leuze: geen klaploper maar koploper moet worden waargemaakt.
De klimaatwet zal voor een duidelijk klimaatbeleid zorgen. Tot op heden schoven overheden hun verantwoordelijkheden af op andere beleidsniveaus, toekomstige wetgeving en de burgers. De klimaatwet zorgt dat het klimaatverhaal als grote boterham, in hapklare brokjes wordt gegoten zodat de doelstelling van 90% tot het
jaar 2050 kan worden gehaald. The Big Ask Campagne is gebaseerd op het mobiliseren van publieke steun om de democratische partijen in België ervan te overtuigen dat er een grote publieke vraag is naar effectieve actie tegen de klimaatverandering. En wel in de vorm van een sterke klimaatwet!
Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en Amis de la Terre Belgique

Op 10 augustus organiseert The Big Ask een grootschalige betoging tegen de globale klimaatverwoesting. De betoging gaat door op het klein strand van Oostende en begint om 14u, aangestoomd door de muziek van DJ’s Flip Kowlier, Axel Daeseleire, Adriaan van Hoof (Discobar Galaxie), Zohra e.a… Samen met cineast Nic Balthazar wordt een “SOS Klimaat”-film opgenomen. The Big Ask roept iedereen op om op 10 augustus naar Oostende te komen. Meer info: www.thebigask.be