Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens

Bleri Lleshi

21 november 2014
Opinie

Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens

Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens
Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens

Bleri Lleshi, politiek filosoof en mensenrechtenactivist, ontving van VOEM - Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims - de Emancipatieprijs. In onderstaande opinie legt hij uit waarom hij de prijs graag doorgeeft.

Ik ben verheugd met de Emancipatieprijs van VOEM. Emancipatie staat centraal in mijn denken en in mijn werk. Emancipatie betekent voor mij mensen echte kansen bieden zodat ze ondanks hun positie in de samenleving hun leven kunnen verbeteren. In mijn werk en engagement probeer ik mensen, gaande van jongeren tot daklozen en mensen zonder papieren, sterk te maken.

Emancipatie is voor mij een strijd om mensen die zich in een moeilijke positie bevinden bij te staan in hun strijd voor rechten en een beter leven.

Mensen zonder papieren zijn het meest krachtige voorbeeld van emancipatie.

Ondanks het feit dat ik vereerd ben met deze prijs, ik heb besloten om deze aan mensen zonder papieren over te dragen. Meer bepaald aan de beweging La Voix des Sans Papiers. Een beweging door en voor mensen zonder papieren.

Mensen zonder papieren zijn het meest krachtige voorbeeld van emancipatie. Het zijn mensen zonder rechten die zich inzetten voor rechten. Mensen zonder papieren confronteren ons met de verkeerde keuzes die wij maken op politiek niveau, maar ook als samenleving. Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens.

Als burger die welbepaalde rechten geniet, als mensenrechtenactivist en als denker heb ik diep respect voor de emancipatiestrijd van mensen zonder papieren. Ondanks de moeilijke en onmenselijke omstandigheden waarin ze leven, blijven mensen zonder papieren strijd voeren voor basisrechten en menselijkheid.

Ik hoop dat politici niet langer foute keuzes maken door mensen zonder papieren uit te sluiten en te criminaliseren, maar het lef tonen om voor een rechtvaardig en menselijk beleid te kiezen. Ik hoop dat wij, de burgers, de emancipatiestrijd van mensen zonder papieren mee ondersteunen want een strijd voor grondrechten en menselijkheid is ook onze strijd.

Bij deze roep ik VOEM op om samen met mij de Emancipatieprijs aan La Voix des Sans papiers over te dragen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en mensenrechtenactivist.