Elke consument heeft recht op ggo-vrije voeding

Verschillende organisaties

22 december 2008
Opinie

Elke consument heeft recht op ggo-vrije voeding

'Ik wens je een ggo-vrij 2009'. Zeven organisaties verspreiden een digitale wenskaart naar hun achterban en roepen deze op de kaart door te sturen naar de leden van de subcommissie voor landbouw, visserij en plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement. Met de dringende vraag deze wens in vervulling te laten gaan.

Elke consument heeft recht op vrije keuze. Wie ggo-vrij wil eten, moet dat kunnen. De overheid moet dit consumentenrecht respecteren en dus afzien van wetgeving die het recht in het gedrang brengt. Vlaanderen is echter bezig met foute wetgeving inzake ggo’s. Onze overheid beslist ‘Ja, we willen ze in onze voeding!’ Dit in tegenstelling tot Wallonië en top-landbouwregio’s zoals Toscane, die zich tot ggo-vrij gebied uitriepen.
Op de vraag ‘Hoe houden we in Vlaanderen ggo-gewassen en niet-ggo gewassen gescheiden?’ kwam een slap antwoord, namelijk een ‘coëxistentieregeling’ die in eerste lezing begin december 2008 een lege doos bleek te zijn.
Gelukkig werd toen beslist om op 13 en 20 januari in het Vlaams Parlement hoorzittingen te houden, waar alle stemmen over ggo’s en voeding aan bod kunnen komen.
In de aanloop naar deze hoorzittingen lanceren de organisaties Velt, BBL, Bioforum Vlaanderen, Vredeseilanden, Wervel en de Werkgroep Eigen Zaadteelt een wenskaart met het opschrift ‘2009990-vrij’. Hopelijk hebben onze politici oog voor deze wens. Want zeg nu zelf, wie wil een jaar beginnen met slechte voornemens?