Europa moet discriminatie van Roma stoppen

Amnesty International roept de Europese Unie en zijn lidstaten op om met concrete maatregelen de vicieuze cirkel van armoede, discriminatie en uitsluiting waar Roma zich in bevinden, te doorbreken.
Ter gelegenheid van de tweede EU-Romatop op 8 april in het Spaanse Cordoba, roept Amnesty de EU om een duidelijke strategie uit te werken om de gelijke behandeling van Roma in Europa te verzekeren.
“Ondanks de diepgewortelde discriminatie van miljoenen Roma’s over het hele continent, faalt de EU om de nationale overheden aansprakelijk te stellen wanneer ze hun verantwoordelijkheden niet opnemen”, zegt Claudio Cordone, de interim secretaris-generaal van Amnesty International.
“De EU-leiders moeten een concreet actieplan opstellen om schendingen van de rechten van Roma een halt toe te roepen. Ze moeten reageren tegen racistische aanvallen en het oproepen tot haat. Bovendien verwacht Amnesty dat de leiders concrete maatregelen treffen tegen discriminatie op vlak van huisvesting, onderwijs, gezondheid en tewerkstelling.”
Samen met Romani en andere niet-gouvernementele organisaties heeft Amnesty de tekortkomingen van een aantal landen gedocumenteerd. De organisatie heeft meermaals de segregatie van Romakinderen in het onderwijs aangeklaagd en het recht van Roma op een degelijke huisvesting benadrukt.

Gedwongen uithuiszettingen


Amnesty’s rapport Stop forced evictions of Roma in Europe toont aan hoe Roma al te vaak slachtoffer zijn van gedwongen uithuiszetting.
Roma worden vaak verdreven uit hun al onderkomen woonkampen zonder voorafgaande waarschuwing of voldoende uitleg en hulp. Dikwijls wordt hen ook geen alternatieve accommodatie aangeboden, met als resultaat dat velen onder hen dakloos worden of in mensonwaardige omstandigheden moeten overleven. Velen verliezen al hun bezittingen en de weinige toegang die ze hadden tot onderwijs, tewerkstelling en openbare diensten.
Het rapport van Amnesty toont aan dat Europese landen als Bulgarije, Griekenland, Italië, Roemenië en Servië uithuiszettingen uitvoerden in strijd met hun internationale verplichtingen. De overbrenging van Roma naar afgelegen gebieden of de nalatigheid om hen nieuwe geschikte woonplaatsen aan te bieden, versterkt alleen maar de segregatie van de Roma-gemeenschappen.

Geen tweederangsburgers


“Roma zijn Europese staatsburgers en de Europese regeringsleiders moet garanderen dat zij dezelfde rechten en plichten hebben als hun landgenoten. In het Europa van de 21ste eeuw mogen geen tweederangsburgers bestaan”, zegt Claudio Cordone.
“Op de Romatop in Cordoba moeten de EU-leiders een samenhangend beleid ontwikkelen dat zich richt op de discriminatie van Roma in Europa. Ze moeten laten zien dat de politieke wil er is om Roma erbij te laten horen.”

In het Europa van de 21ste eeuw mogen geen tweederangsburgers bestaan.
Cases


  • In Bulgarije werden tenminste 200 Roma dakloos nadat lokale autoriteiten hen uit hun huizen zetten. De huizen werden met de grond gelijk gemaakt. Dit gebeurde in de Gorno Ezerovo en Medni Rudik, woonkampen in de stad Burga nabij de Zwarte Zee in september 2009.
  • Het ‘Nomaden Plan’ dat in juli 2009 in de Italiaanse hoofdstad Rome van start ging, overweegt het opdoeken van meer dan 100 woonkampen van Roma verspreid over de stad. Naar schatting 6000 Roma zullen gedwongen worden om zich elders te vestigen in 13 nieuwe of uitgebreide kampen in de buitenwijken van de stad. Het plan zal waarschijnlijk meer dan 1000 Roma dakloos maken.
  • Op 3 april 2009 hebben de Servische autoriteiten 250 Roma uit een tijdelijk kamp in Nieuw-Belgrado verdreven. Voor veel van de bewoners, van wie er veel uit Kosovo komen, was dit niet de eerste keer. De autoriteiten boden de families containers aan in een ander deel van Belgrado, maar lokale bewoners probeerden deze in brand te steken. Op geen enkel moment werd de Roma degelijke alternatieve behuizing aangeboden.
  • Sinds juni 2006 zijn meer dan 100 Roma families die eerst in Athene, Griekenland woonden, al vier keer uit hun woningen verdreven. Ze werden nooit gewaarschuwd en kregen geen alternatieve accommodatie.
  • In 2004 zijn meer dan 100 Roma’s uit een gebouw verdreven in het stadcentrum van Miercurea Ciuc in Roemenië. De meesten onder hen werden in containers gehuisvest in de buitenwijken van de stad, achter een waterzuiveringsinstallatie. Sommigen verhuisden liever naar een nabijgelegen vuilnisbelt. De tijdelijke containers in de buurt van de zuiveringsinstallatie staan binnen de 300 meter beveiligingszone rond mogelijk giftige plaatsen. De beproeving van deze Romafamilies duurt ondertussen al zes jaar.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift