Gaza zit door voorraden heen

Amnesty International

18 december 2008
Opinie

Gaza zit door voorraden heen

Na een verscherping van de Israëlische blokkade van de Gazastrook sinds 5 november, is de humanitaire situatie er erger dan ooit. Gaza is onderworpen aan nooit geziene beperkingen op toevoer van voedsel en hulp. Bakkerijen zijn gesloten door een tekort aan bloem en ziekenhuizen zitten in de problemen door een gebrek aan energievoorziening.

Op 5 november kwam er einde aan het staakt-het-vuren dat sinds 19 juni van kracht was tussen Israël en Hamas in Gaza. Ondanks het staakt-het-vuren liet Israël geen echte verbetering van de humanitaire situatie toe. Sinds het eind van het staakt-het-vuren is de situatie nog verder achteruit gegaan. De gevolgen van de blokkade waren nog nooit zo zwaar voor de Palestijnse bevolking.
Tussen 5 en 24 november werden slechts 60 vrachtwagens met hulpmiddelen in Gaza toegelaten. In 2006 waren dat dagelijks nog 4000 voertuigen. De hoeveelheid VN-hulpgoederen die Israël binnenlaat, is te beperkt om in de basisbehoeften van de Palestijnse bevolking in Gaza te voorzien en maar net voldoende om te overleven.

Geen brood kopen

“Gaza zit compleet door haar voorraden heen. De bevolking in Gaza had al bijzonder weinig te eten. Nu hebben ze nog minder. Soms kunnen ze zelfs geen brood kopen,” zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.
“Ondertussen liggen er ook bergen afval op straat. Door een tekort aan brandstof en elektriciteit komt er dagelijks rioolwater in zee terecht en loopt de watervoorziening mank. Er is een tekort aan veevoeder, meststoffen en zaden voor eigen voedselproductie en er is amper energie beschikbaar.”
Zwaar zieke patiënten worden vaak door Israël geweigerd om Gaza te verlaten voor medische behandeling die in Gaza niet voorhanden is. Daarvoor geeft Israël ‘veiligheidsredenen’ op zonder dat daar enig bewijs voor is.
Op 25 november overleed Karima Abu Dalal. Ze leed aan een geneesbare vorm van kanker. Een jaar geleden stelde een kankerspecialist van de Israëlische organisatie Physicians for Human Rights Israel: “Dit is een jonge vrouw die zal sterven als ze geen behandeling krijgt. Als ze die behandeling wel krijgt, zijn haar kansen op herstel optimaal.” Meermaals kreeg Karima geen vergunning om Gaza te verlaten. Het is onaanvaardbaar dat mensen daardoor sterven.

Gaza zit compleet door haar voorraden heen. De bevolking in Gaza had al bijzonder weinig te eten. Nu hebben ze nog minder.

Als bezettende macht moet Israël toezien op het welzijn en bescherming van de rechten van de bevolking van Gaza. Beperkingen moeten gericht zijn op specifieke individuen die een veiligheidsrisico vormen. Nu lijdt de hele bevolking eronder. Dergelijke collectieve bestraffing is ontoelaatbaar.
“Israël komt haar verantwoordelijkheden tegenover de bevolking van Gaza zoals vastgelegd in internationaal humanitair recht niet na. Israël heeft het recht en de plicht haar bevolking te beschermen tegen raketaanvallen. Dat zijn immers ook zware schendingen van het internationaal recht. Maar schendingen van internationaal recht door de ene partij, hoe zwaar ook, mogen nooit een rechtvaardiging zijn voor misbruiken door de andere partij,” zegt Lore Van Welden.
Humanitaire hulp is momenteel bijzonder prangend. Het leven van duizenden Palestijnen hangt er van af. Amnesty International roept de Israëlische autoriteiten met aandrang op om een einde te maken aan de blokkade van Gaza zodat voedsel, medische hulp en brandstof door hulporganisaties geleverd kunnen worden. Enkel zo kan er een einde komen aan deze humanitaire catastrofe en kunnen Palestijnen een waardig leven leiden.