“Gazet valt moslims aan”

Opinie

“Gazet valt moslims aan”

Dat krantenkoppen met een korreltje zout moeten genomen worden, is geen nieuws. Maar de titel waarmee Gazet van Antwerpen op 1 juni uitpakte, vraagt een heel zoutmeer om door te spoelen. Belgische moslims sponsoren terrorisme, kopte de krant op haar voorpagina.

Als moslim word je meteen de grond ingeboord. Je weet niet wat je overkomt en het duurt even voordat je uit dat plotse gat van schaamte, angst, verontwaardiging, ongeloof en woede kruipt. Je wil er uiteindelijk het fijne van weten.
Het internationale terrorisme wordt gefinancierd vanuit ons land, legt GvA in de inleiding van het superkorte artikel uit. Met cijfers in de hand staaft de krant zijn stelling: 7,34 miljoen euro, dat is het bedrag dat de politiediensten in 2009 in beslag konden nemen, vernemen we. ‘Dat geld diende om aanslagen te plegen en terroristische organisaties financieel te ondersteunen.’ Slechts het topje van de ijsberg, als we GvA mogen geloven, die naar gerechtelijke bronnen verwijst. ‘Het geld komt uit illegale activiteiten zoals drugs- en mensenhandel, afpersing en diefstal. Ook nacht- en telefoonwinkels zijn vaak grote ‘sponsors’’, schrijft GvA nog.
Als lezer verwacht je dan meer uitleg. Een krant die dergelijke explosieve informatie te pakken krijgt, wil die zaak toch tot op het bot uitspitten? Het gaat tenslotte om terrorisme, het gaat om mensenlevens en het zijn burgers in ons midden die de misdaden financieren. Je verwacht een dossier van minstens tien pagina’s, iets van de omvang van een dubbele moord of de verstuikte enkel van een tennisspeelster. Maar niets daarvan. Geen verdere informatie in de krant, geen duiding en zelfs geen commentaar. De voorpagina volstaat, die wordt opgepikt door het krantenoverzicht op De Ochtend en later door de plakploegen van het Vlaams Belang.
Als de Gazet haar werk gedaan had, dan had ze namelijk een andere titel moeten bedenken en was het stukje dan wellicht naar de regionale bladzijden op pagina 45 verhuisd. Want uit de website van de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI), waar de krant zijn mosterd haalde, blijkt dat het bedrag van 7,34 miljoen euro niet in beslag werd genomen, maar dat dit de totale badrag is van verdachte gelden of transacties waarvan het gerecht de voorbije jaren op de hoogte werd gesteld. ‘In 2009 werden in totaal 219 meldingen doorgemeld aan de gerechtelijke overheden in verband met terrorisme en financiering van terrorisme voor een totaalbedrag van 7,34 miljoen’, zo staat te lezen op de website van de CFI. Voor de rest is de tekst vrij algemeen en vermeld in geen geval de term “moslims”. Het CFI beschrijft de mechanismen die worden gebruikt in de financiering van terroristische daden en organisaties. Het gaat met andere woorden om verdachte dossiers die nog onderzocht moeten worden vooraleer tot vervolging overgegaan kan worden. Geen spoor dus van de rotsvaste zekerheid die de journalistiek van de GvA uitstraalt.

Het beeld van de gevaarlijke moslim is in ieder geval weer bevestigd.

Dat zulke foutieve titels en misleidende voorstelling van zaken nefast is voor bepaalde bevolkingsgroepen en mensen tegen elkaar opzet, schijnt voor de krant geen zorg te zijn. Dat het aantal verdachte dossiers systematisch gedaald is, zoals professor Rik Coolsaet op zijn website terecht opmerkt, is een vervelend detail dat de sensatie alleen maar kan ondergraven. Kranten moeten zichzelf verkopen, dat lijkt de boodschap. En wanneer het over moslims gaat, gelden deontologie en beroepsernst blijkbaar nog minder dan anders. Straks zal er wel weer iemand een lezing geven om dit soort ontsporing en bedrog te verdedigen als een uiting van de vrije meningsuiting –die ons, westerlingen, zo dierbaar is.
Het beeld van de gevaarlijke moslim is in ieder geval weer bevestigd. Jarenlang werk rond beeldvorming, deontologie en diversiteit mag overgedaan worden. Al die verenigingen die elke keer weer hun moed bijeenrapen en zich distantiëren van alles wat van ver of dichtbij op extremisme lijkt, mogen hun werk herbeginnen. Sterk staaltje journalistiek!