Geen alternatief voor onderhandelde oplossing in Syrië

Opinie

Geen alternatief voor onderhandelde oplossing in Syrië

Geen alternatief voor onderhandelde oplossing in Syrië
Geen alternatief voor onderhandelde oplossing in Syrië

Een jaar na het begin van de Syrische revolutie zit het regime van Bashar al-Assad nog steeds in het zadel. Het regime voert de extreme repressie op en geeft niet toe aan economische en diplomatieke druk. Het internationaal recht wordt systematisch en op grove wijze geschonden. Het veto van Rusland en China in de VN-Veiligheidsraad verlamt de internationale gemeenschap. Er is geen eenvoudige oplossing om de schendingen van het internationaal recht te stoppen en de burgers te beschermen.

De Syrische protestbeweging deelt dezelfde verzuchtingen als de betogers in de andere landen: vrijheid en waardigheid en een einde aan de onderdrukking. Na een jaar revolutie bereiken de mensenrechtenschendingen en economische moeilijkheden ongeziene hoogtes. De verdeel- en heerspolitiek van het regime heeft tot doel sektarische conflicten op te stoken en doet de vrees op een mogelijke burgeroorlog toenemen. Voor de betogers is er geen weg terug; het regime kan niet overleven.

Militarisering

Door de frustratie over de machteloosheid van de internationale gemeenschap en het uitblijven van een politieke oplossing, komt de bewapening van de rebellen steeds vaker aan bod. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen menen dat een verdere militarisering van het conflict tot elke prijs moet vermeden worden. Die zou de groepen nog verder tegen elkaar opzetten en de diplomatie ondermijnen. Waarnemers wijzen ook op de sterke militaire capaciteit van het regime en het risico op een regionale escalatie. Als de internationale gemeenschap wil bijdragen tot de bescherming van burgers, moet ze speciaal gezant voor Syrië Kofi Annan alle kansen geven om tot een onderhandelde oplossing te komen.

De internationale gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om de Syrische burgers te beschermen. Daarnaast moet ze het plaatselijke middenveld proberen te versterken in zijn geweldloos verzet. De militarisering van het conflict marginaliseert de rol van de vreedzame betogers en het middenveld. Honderden organisaties en activisten, religieuze leiders en verenigingen van dokters en zakenlui liggen, samen met de Lokale Coördinatiecomités, aan de basis van de protestbeweging. Zij blijven echter in de schaduw door de groeiende invloed van de gewapende rebellen.

Onderhandelde oplossing

Op dit moment is er geen alternatief voor een onderhandelde oplossing. Daarom is het cruciaal dat de internationale gemeenschap zich hierop concentreert, en China en Rusland hierbij betrokken worden. Daarnaast moet ze de steun aan het middenveld opvoeren. Tegelijk moet de internationale gemeenschap alles in het werk stellen opdat het heersend regime de noodzakelijke humanitaire hulp in heel het land zou toelaten.

Brigitte Herremans is medewerkster Midden-Oosten van Broederlijk Delen en Pax Christi