Geen geld meer voor mensenrechten

Liga voor Mensenrechten

15 januari 2010
Opinie

Geen geld meer voor mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten verliest haar werkingsmiddelen. Hiermee wordt niet alleen het voortbestaan van de organisatie bedreigd maar verdwijnt ook haar waardevolle maatschappelijke functie: opkomen voor mensenrechten in Vlaanderen.

De Liga voor Mensenrechten werd in 2005 erkend als sociaal-culturele beweging. Hierdoor ontving ze voor 6 jaar het minimumbedrag aan subsidie van het ministerie van Cultuur. Minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste dat de Liga voor de volgende beleidsperiode (2011-2015) geen aanspraak meer maakt op deze subsidie. Hiermee verliest de Liga niet alleen al haar werkingsmiddelen, maar ook de loonsubsidies die enkel aan gesubsidieerde verenigingen toegekend worden. Het voortbestaan van de Liga voor Mensenrechten komt in het gedrang.
De Liga voor Mensenrechten is de enige organisatie in Vlaanderen die opkomt voor mensenrechten in eigen land. De Liga analyseert wetgeving en vecht regelgeving die mensenrechten schendt, aan. Zo zorgde de organisatie onder meer voor aanpassing van de wet op de bijzondere onderzoeksmethoden, de jeugdbeschermingswet en de anti-terrorismewet. Ze bekwam de vernietiging van het Antwerpse straatverbod en de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme. De Liga geeft twee tijdschiften uit, maakt publicaties over mensenrechtelijke problemen in België en organiseert acties en activiteiten.
De administratie Cultuur looft de expertise die aanwezig is binnen de Liga, maar besliste negatief over de subsidies omdat de Liga te weinig sensibiliseert en ‘te klassieke methoden hanteert om haar publiek aan te spreken’.
De Liga voor Mensenrechten vraagt een onderhoud met de minister van Cultuur om de situatie te bespreken. Zo hoopt zij alsnog een financiële mogelijkheid te vinden om haar bestaan te vrijwaren.
Daarnaast stapt de Liga ook naar de Raad van State om de beslissing van de minister aan te vechten.
De maatschappelijke functie van de Liga is duidelijk: zij waakt over het respect voor mensenrechten in Vlaanderen en klaagt schendingen aan. Zonder financiële middelen kan zij deze rol maar moeilijk vervullen. Is er dan geen (financiële) ruimte meer voor mensenrechten in Vlaanderen?
Liga voor Mensenrechten
www.mensenrechten.be