Geen overheidsgeld voor wapens

Vandaag en morgen bespreken de commissie voor economie en de subcommissie wapenhandel van het Vlaams Parlement de beleidsbrief van Minister Ceysens. Eén van haar belangrijkste beleidsprioriteiten is meer geld voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie met als doel dat Vlaanderen tot de Europese top zou behoren en zo de welvaart voor de huidige en toekomstige generaties veilig stellen.
Daartoe werd in het recente verleden een uitgebreid financieringsinstrumentarium uitgebouwd, gaande van allerhande fondsen, agentschappen, onderzoekscentra, investeringsmaatschappijen tot “innovatieve aanbestedingen”.
Vredesactie vzw vindt dat de Vlaamse overheid deze financieringsinstrumenten niet mag aanwenden om initiatieven met een militaire finaliteit te ondersteunen.
Als vredesbeweging zijn we geïnteresseerd wat de randvoorwaarden zijn van wat er met overheidsgeld ontwikkeld en onderzocht wordt, en waartoe die innovatie dient, en of dit werkelijk de samenleving en de vrede (en dus de toekomstige generaties) ten goede komt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) mag dan al zijn intrede gedaan hebben in de beleidsbrieven van de ministers, en hier en daar zelfs als voorwaarde gesteld worden voor steun, het is en blijft een lege doos als niet ook bekeken wordt wat met het eindproduct gedaan wordt. Het Britse militaire bedrijf BAE Systems is een kampioen in MVO – Bae Systems kondigde aan dat het milieuvriendelijker wapens zou ontwikkelen. Voor de Iraakse of Afgaanse doden zal het worst wezen of “hun” kogel of “hun” bom al dan niet met of zonder lood was.
Gelukkig is geen enkel financieringsinstrument speciaal opgericht om militaire projecten te ondersteunen- al komt het NRC-fonds voor de luchtvaartindustrie toch dicht in de buurt. Maar met uitzondering van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT), sluit geen enkel instrument in de beleidsbrief van Ceysens, de financiering van wapenproductie uit. En net die IWT-richtlijn die maakt dat het IWT geen ondersteuning geeft aan projecten en mandaten met rechtstreekse militaire toepassingen, wou de voorganger van Minister Ceysens, mevrouw Moerman versoepelen. Op die manier wou ze haar wetenschapsbeleid promoten.
De IWT richtlijn is ondertussen 8 jaar oud, en heeft zijn werk gedaan. Alle nieuwe financieringsinstrumenten die ondertussen uitgewerkt zijn maken echter dat via andere wegen toch geld van de Vlaamse overheid wordt doorgesluisd naar het ontwikkelen en produceren van wapens of onderdelen van wapensystemen.
Vredesactie vraagt dat het Vlaams parlement en de Vlaamse regering zorgen voor het systematisch opnemen van een clausule in alle relevante decreten, uitvoeringsbesluiten, samenwerkings- en beheersovereenkomsten, … die stelt dat publieke middelen niet kunnen gebruikt worden om projecten met een defensiegerelateerde finaliteit te ondersteunen.
Vredesactie vraagt dat het Vlaams Parlement het advies van haar paraparlementaire instelling – het Vlaams Vredesinstituut – ter zake volgt.
In dat advies van het Vlaams Vredesinstituut van februari 2007 staat dat “de Vlaamse overheid publieke middelen niet mag aanwenden om initiatieven met een defensiegerelateerde finaliteit te ondersteunen, hetzij financieel, hetzij door inzet van dienstverlenend personeel of infrastructuur.”
Het Vredesinstituut pleit voor transparantie in de beleidsuitvoering, systematische rapportage, en efficiënte en effectieve controlemechanismen, die toelaten om toe te zien op de naleving van de bovengenoemde clausule (parlementaire controle).
Vredesactie vzw in samenwerking met Vrede vzw, Netwerk Vlaanderen,VOS en het Ijzerbedevaartcomité startte een e-mailactie om parlementairen te vragen het advies van het Vredesinstituut terzake te volgen.
Vredesactie vzw

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2745   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift