Geen visie over migratie

Bleri Lleshi

11 januari 2012
Opinie

Geen visie over migratie

Geen visie over migratie
Geen visie over migratie

Beschamend en schandalig. Dit is hoe je de non-visie van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, best kan omschrijven. ‘Was dit een erfenis, ik zou ze weigeren,’ zegt De Block in een interview met De Morgen (11/01) over haar bevoegdheden inzake asiel en migratie.

Eerst had ze beloofd dat ze een maand niet zou praten, gezien ze nooit eerder actief was rond asiel en migratie. Ze wist dus zo goed als niets van haar nieuwe beleidsdomein. Dat ze dan toch die bevoegdheden krijgt, blijft voor mij nog steeds onbegrijpelijk.

Migratie niet serieus genomen

Vandaag stelt mevrouw De Block haar plannen inzake asiel en migratie in het parlement voor. Er komen meer besparingen, meer uitwijzigen, kwaliteit van de opvang daalt en de asielprocedure wordt (nogmaals) versneld. ‘Uit humaan standpunt is dat heel erg, maar je kunt wel het één en ander uitleggen’, en zo weten we, na een maand zwijgen, wat de staatssecretaris met asiel en migratie wil aanvangen.

Geen wonder dat ze met dergelijke voorstellen komt, men heeft immers migratie nog nooit serieus genomen in dit land. Kijk bijvoorbeeld naar het akkoord over migratie. Dat stond als laatste op de agenda van de onderhandelaars en binnen de vier uur waren ze rond. 540 dagen onderhandelingen, maar over migratie (toch een moeilijk dossier, dachten we) waren ze het snel eens.

Dit bewijst dat er op politiek niveau geen visie is en dat migratie het laatste is waar men zich zorgen over maakt. Het gaat toch om niet-Belgen, mensen die hier nog moeten komen, mensen die hier zijn maar eigenlijk niet bestaan, mensen waarvan de staatssecretaris zegt: ‘Hoe meer mensen vertrekken, hoe beter.’

Burger moet zijn plan trekken

En als er dan toch een akkoord komt met een bevoegde staatssecretaris, blijkt dat er nog steeds geen visie bestaat. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid niet. Ze laat het over aan de organisaties die werken op het veld van migratie en integratie. Mensen die zich hard moeten inzetten met weinig middelen, om toch enig menselijkheid mogelijk te maken.

En dat vindt mevrouw De Block geweldig natuurlijk: ‘Dat ngo’s nu zelf opvang organiseren, dat is toch mooi?’ Ja, mevrouw De Block, heel mooi is dat. Vraag het maar aan die mensen of ze het zelf ook zo prachtig vinden uw onkunde en incompetentie op te vangen.

Dit is de staat waar niet alleen de Open-vld maar alle partijen vandaag in de regering voor tekenen: een staat waar de burger het zelf moet oplossen. Geen visie noch voldoende structurele middelen vanuit de overheid. Alleen wat projectmatige middelen en voor de rest blijft het plantrekken.

Ondergetekende heeft al een dozijn mails ontvangen van die ngo’s die ‘mooi hun werk doen’ met de vraag of hij wil helpen als vrijwilliger, want men kan het werk niet aan. Begrijp me niet verkeerd, met of zonder hulp van de staat, de inzet van die organisaties en vrijwilligers is heel belangrijk. Om echter een degelijke aanpak mogelijk te maken, heb je een overheid nodig die haar verantwoordelijkheid neemt. Een bevoegde staatssecretaris die competent is en de volle steun verleent is noodzakelijk. En die is er vandaag niet.

Stiefmoederlijk behandeld

Wat we wel hebben is een asociale overheid die wekelijks wetten uitvaardigt die onze sociale staat de grond in boren. Hierover niets in de media, niets in de politiek. Migratie is en blijft zowel op politiek vlak als door de media stiefmoederlijk behandeld, herleid tot cafépraat.

Het is dan ook geen verrassing dat ons land de afgelopen maanden meermaals is veroordeeld door Europa voor schending van de mensenrechten. Asielzoekers worden in ons land als uitschot behandeld.

Oproep

Bij deze lanceer ik een oproep aan de organisaties die met asielzoekers en migranten werken: kaart de incompetentie van de overheid op Europees en zelfs wereldniveau aan bij de bevoegde instellingen. Wanneer veroordelingen volgen zal men asiel en migratie in dit land misschien serieus nemen.

Mevrouw de staatsecretaris u moet wel beseffen dat uw job u aangeboden is en u daarop ja hebt geantwoord. U wordt hier ook dik voor betaald.

Dit is geen erfenis, maar wel een baan die levensbelangrijk (letterlijk en figuurlijk) is voor duizenden mensen die in ons land verblijven en voor diegenen de hier nog terecht zullen komen.

Als u deze job niet ziet zitten, kan u nog altijd iets anders doen in het leven. Dat zou, gezien uw kennis en ‘visie’ ter zake, de beste oplossing zijn. Om asiel en migratie enigszins in goede banen te leiden is er iemand nodig die competent is en kennis van zaken heeft. Misschien kan u een stap opzij zetten en deze belangrijke functie laten bekleden door iemand met visie?

Bleri Lleshi is politiek filosoof