‘Haïti staat gevaarlijk dicht bij de afgrond’

Mario Lubetkin (FAO)

25 juni 2024
Opinie

Mario Lubetkin (FAO) luidt alarmbel over humanitaire toestand in Haïti

‘Haïti staat gevaarlijk dicht bij de afgrond’

De situatie in Haïti is bijzonder alarmerend door geweld, een economische puinhoop en extreem weer, zegt Mario Lubetkin, assistent directeur-generaal bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). ‘Een acute voedselcrisis dreigt.’

Hoewel de meest recente cijfers een verbetering aantonen van de voedselzekerheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zijn de gegevens voor Haïti juist zorgwekkend.

Geweld, een genadeloze economische crisis en extreme weersomstandigheden hebben het land tot op een punt gebracht waar de gevolgen voor de bevolking verwoestend kunnen zijn.

Sterker nog: de situatie in Haïti is bijzonder alarmerend. Geweld, een genadeloze economische crisis en extreme weersomstandigheden hebben het land tot op een punt gebracht waar de gevolgen voor de bevolking verwoestend kunnen zijn. Voorspellingen tonen aan dat de tweede helft van dit jaar wellicht heel veel onzekerheid brengt op het vlak van voedselvoorziening voor de meeste Haïtianen.

Haïti is trouwens het enige land in deze regio dat zich in de situatie van een acute voedselcrisis bevindt. Het is een van de negen landen ter wereld waar hongersnood dreigt en een van de vijf landen waar meer dan 10 procent van de bevolking in nood verkeert.

Concreet laat zich dat vertalen in 1,6 miljoen mensen met een tekort aan eten, en dat uit zich nu al in zeer hoge acute ondervoeding en overmatige sterfte. De nood wordt door veel mensen opgevangen door zich te ontdoen van hun bezittingen en door een beroep te doen op noodhulp.

Voedseltekort

Maar alles wijst erop dat maar liefst de helft van de bevolking, ongeveer 5,5 miljoen mensen, te maken kan krijgen met een hoge mate van acute voedseltekorten. Weerfenomeen El Niño veroorzaakte immers mislukte oogsten in 2023. Dit jaar waarschuwen weersvoorspellingen voor intensere orkanen als gevolg van La Niña, met mogelijks overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. In dit scenario zal er sprake zijn van bijkomende schade aan gewassen, bestaansmiddelen en infrastructuur.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is vastbesloten om Haïti te steunen met hulp op vlak van landbouw, technische bijstand en advies voor meer weerbaarheid tegen wat er nog komen gaat. Op die manier tracht de organisatie om de humanitaire crisis zoveel als mogelijk af te wenden.

De FAO heeft naar schatting 42,6 miljoen dollar nodig - om 528.000 mensen te helpen. Vandaag is van die financiering nog maar 6 procent opgehaald.

Anderzijds: de FAO heeft hiervoor naar schatting 42,6 miljoen dollar nodig - om 528.000 mensen te helpen. Vandaag is van die financiering nog maar 6 procent opgehaald.

Vorig jaar heeft de FAO ongeveer 120.000 mensen in Haïti kunnen helpen met steun op vlak van landbouw en veeteelt om de lokale voedselproductie en inkomsten op het platteland in stand te houden. Ook dit jaar zette de FAO de noodhulp in Haïti voort, waarbij de nadruk lag op voedselzekerheid en veerkracht van de landbouw ten aanzien van alle wereldwijde uitdagingen. In totaal werden al 44.000 mensen uit verschillende regio’s in het land geholpen.

Maar het geweld en de voedselcrises nemen toe, dus meer steun van donoren en regeringen is nodig.

Vertrouwen in interim-premier

De FAO waardeert de inspanningen die de lokale autoriteiten ondernemen om het land te stabiliseren, inclusief de recente benoeming van Garry Conille als interim-premier. We hebben er vertrouwen in dat Haïti door deze stappen het pad van de normalisering kan inslaan en dat dit opnieuw de voedselzekerheid voor alle inwoners kan verbeteren.

Dit vereist echter dringende en gecoördineerde actie en de zekerheid dat de humanitaire hulp terechtkomt waar die het meeste nodig is. Alleen zo kunnen we zorgen voor een beter leven voor iedereen waarbij niemand wordt achtergelaten.