'Hef geheime akkoorden met de VS op'

Ludo De Brabander en Arnaud Ghys

Opinie

'Hef geheime akkoorden met de VS op'

14 maart 2008

Op 20 maart (Belgische tijd) zal het vijf jaar geleden zijn dat de oorlog in Irak begon. Wereldwijd kwamen tientallen miljoenen mensen op straat om te protesteren tegen deze oorlog die onder valse voorwendsels en zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad is gestart. Sindsdien zit Irak ondergedompeld in chaos en geweld.

In België organiseert het Anti-Oorlogsplatform, een samenwerkingsverband van diverse organisaties uit de vredesbeweging, vakbonden, derdewereld-, milieu-, jongeren- en vrouwenorganisaties, geregeld manifestaties en andere initiatieven om, in aansluiting met de internationale vredesbeweging, te wijzen op de catastrofale gevolgen van de oorlogs- en bezettingspolitiek in Irak. Het wil ook de aandacht hoog houden voor de precaire situatie waarin de Iraakse bevolking zich bevindt.
Op 16 maart participeert het Anti-Oorlogsplatform aan de wereldwijde dag tegen de oorlog, met een vredesmars van Leuven naar Brussel (‘1000 stappers voor Vrede’) en een vredesmeeting in het Jubelpark waar honderden vredesactivisten een levend vredesteken zullen vormen. Het is het begin van een week vol acties wereldwijd, met alleen al in de Verenigde Staten manifestaties en protestbijeenkomsten in meer dan 540 plaatsen.
De 63 organisaties van het Anti-Oorlogsplatform ondertekenden een platformtekst waarin ze de terugtrekking vragen van de Amerikaanse en Britse troepen uit Irak, gekoppeld aan een meer actieve rol voor de Verenigde Naties in de totstandbrenging van een vredesakkoord dat gedragen wordt door de verschillende betrokken partijen. Ze benadrukken uitdrukkelijk dat het engagement van de internationale gemeenschap noodzakelijk blijft ter bevordering van een spoedige heropbouw van Irak en ter bescherming van de menselijke veiligheid van de Iraakse bevolking.
Er zit ook een oude eis in vervat ten aanzien van de Belgische regering. De oorlog in Irak toonde het bestaan aan van geheime akkoorden tussen België en de VS, die het volgens de regering noodzakelijk maakten het gebruik van de Belgische infrastructuur toe te laten - tegen de wil van de bevolking in - in het kader van de Amerikaanse oorlogsactiviteiten in Irak. Wij herhalen onze eis om deze akkoorden dringend op te heffen. Ze zijn immers misbruikt voor oorlogsactiviteiten die indruisen tegen het internationaal recht.
Verder vraagt het anti-oorlogsplatform een politieke oplossing voor de gespannen relatie met Iran in het kader van een kernwapenvrije zone voor de regio, inclusief de ontmanteling van het Israëlische kernwapenarsenaal. Als lid van de Veiligheidsraad van de VN kan België hier een belangrijke rol spelen. In de Palestijnse gebieden tenslotte, is vrede maar mogelijk als er een einde komt aan de Israëlische kolonisatie en bezetting. Dat is de belangrijkste voorwaarde om uit de spiraal van geweld te geraken.
Het anti-oorlogsplatform huldigt het algemene principe dat problemen en conflicten enkel kunnen opgelost worden door een niet aflatende bereidheid tot dialoog tussen álle belanghebbende partijen én door indringend diplomatiek overleg binnen het kader gecreëerd door het Humanitair Recht en het Handvest van de Verenigde Naties. Dat betekent dat voor Irak en het hele Midden-Oosten eindelijk moet afgestapt worden van een politiek die gebaseerd is op militaire dreiging of gebruik van geweld.
We vragen u om ons standpunt in overweging te nemen en vragen u om alles in het werk te stellen om tegemoet te komen aan de standpunten uit de platformtekst van het Anti-Oorlogsplatform.
Hoogachtend
Ludo De Brabander – woordvoerder anti-oorlogsplatform (NL)
Arnaud Ghys – woordvoerder anti-oorlogsplatform (FR)