Het einde van de economische groei

Harald Welzer

28 januari 2010
Opinie

Het einde van de economische groei

Het einde van de economische groei
Het einde van de economische groei

Het maatschappelijke model, dat tweeënhalve eeuw lang zo genadeloos succesvol was, bereikt de grens van zijn functioneren, net nu de zegetocht mondiaal wordt en zelfs communistische en onlangs nog communistische landen in de aantrekkelijke roes van een levensstandaard met een auto, een flatscreen en verre reizen zijn beland.

Nauwelijks iemand had daarmee rekening gehouden. De emissies die de energiehonger van de oude industrielanden en in toenemende mate de jonge industrielanden produceren, dreigen het klimaat uit evenwicht te brengen.
De gevolgen zijn al zichtbaar, maar voor de toekomst niet te overzien; zeker is alleen dat het grenzeloze gebruik van fossiele energie niet eindeloos kan doorgaan, en dat dit einde niet, zoals lange tijd is aangenomen, door het uitgeput raken van de hulpbronnen wordt veroorzaakt, maar door de onbeheersbaarheid van de gevolgen van het verbruiken ervan.

Geweld wordt gedelegeerd

Of klimaatoorlogen nu een directe of indirecte vorm zijn van de manier waarop conflicten in de eenentwintigste eeuw worden opgelost, het geweld heeft in deze eeuw een grote toekomst. Er zal niet alleen massa-emigratie zijn, maar ook gewelddadige oplossingen voor vluchtelingenproblemen; niet alleen spanningen om water- of ontginningsrechten, maar hulpbronnenoorlogen; niet alleen religieuze conflicten, maar overtuigingsoorlogen.
Een centraal kenmerk van het geweld, zoals dat door het Westen wordt uitgeoefend, bestaat in het streven om dit te delegeren, om een zo groot mogelijke afstand te creeren – naar particuliere bewakings- en geweldsondernemingen of in het geval van de grensbeveiliging door de grenzen naar buiten, naar economisch en politiek afhankelijke landen te verleggen.
Ook de veiligheidspolitieke inspanningen om daders al te arresteren voordat ze iets hebben gedaan, hoort thuis in dit proces van groeiende indirectheid van gewelddadige handelingen.
Quotes van Dr. Harald Welzer, die op dinsdag 2 februari om 20u in het Zuiderpershuis in Antwerpen een MO*lezing geeft samen met de Brit Jamie Shea, oud-woordvoerder van de Navo en vandaag directeur Beleidsplanning van het kabinet van de secretaris-generaal van de Navo.