Honger in regeerprogramma

Coalitie tegen de honger

Opinie

Open brief aan de Formateur en de onderhandelende partijvoorzitters

Honger in regeerprogramma

20 oktober 2011
Honger in regeerprogramma
Honger in regeerprogramma

Naar aanleiding van Wereldvoedseldag heeft de Coalitie tegen de honger een lijst met beleidsvoorstellen opgemaakt voor de volgende federale regering. In een open brief vraagt de Coalitie aandacht voor de strijd tegen buitensporige voedselspeculatie en een betere beleidscoherentie.

Mijnheer de Formateur,
Geachte partijvoorzitters,

Speculatie op de voedselgrondstoffen speelt een belangrijke rol in de huidige voedselcrisis. Sinds 2000 is de markt van de grondstoffenderivaten gedereguleerd, met alle gevolgen vandien. Nieuwe regelgeving om nefaste speculatie te vermijden, is daarom dringend nodig.

Een verbod op speculatieve financiële producten in voedingsgrondstoffen, het invoeren van een belasting die speculatieve financiële operaties afremt en het inperken en transparanter maken van ingenomen posities zijn mogelijke maatregelen. Betere Belgische en Europese regelgeving kan soelaas bieden.

In lijn met de vraag van de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking en zijn administratie, vraagt de Coalitie tegen de honger de oprichting van een instantie bij de diensten van de Eerste Minister. Die instantie moet waken over de coherentie van het Belgische beleid.

Het is van cruciaal belang dat er in functie van de doelstellingen bij de strijd tegen armoede en honger een afstemming komt tussen beleidsdomeinen zoals Landbouw, Handel, Energie en Ontwikkelingssamenwerking. Enkel de nieuw op te richten instantie zal de samenhang van het Belgische beleid en de correcte uitvoering van onze internationale verplichtingen kunnen garanderen.

Dank bij voorbaat om rekening te houden met de bezorgdheden van de Coalitie tegen de honger bij de vorming van het regeerakkoord.

Meer informatie op www.wereldvoedseldag.be