Hongersnood bedreigt Niger

Dierenartsen Zonder Grenzen

27 april 2010
Opinie

Hongersnood bedreigt Niger

Deze week werd in Niger de noodsituatie uitgeroepen. Meer dan de helft van de bevolking van Niger - 7,8 van de 15 miljoen inwoners - wordt getroffen door droogte en voedselschaarste. Dierenartsen Zonder Grenzen schiet als eerste ngo ter hulp en start een verdeling van voedsel aan de bevolking en het vee.

Na de crisis van 2005, kampt Niger sinds twee jaar opnieuw met watergebrek. Het vorige regenseizoen eindigde in september 2009, maar leverde weinig en onregelmatige regens. De graanoogst daalde met 65 % t.o.v. het voorgaande jaar en de de graasvelden groeiden onvoldoende aan. De magere oogst leidde tot een prijsstijging van de basislevensmiddelen in Niger en de andere Sub-Sahara-landen.
Niger is een van de armste landen ter wereld; het staat op de laatste plaats in de menselijke ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties. De lokale bevolking kan zich de te dure voedingsmiddelen niet veroorloven en heeft onvoldoende graanvoorraad om de maandenlange droogteperiode te  overbruggen. Weldra zal er een tekort van ongeveer 400.000 ton voedsel zijn en zullen 2,7 miljoen Nigerijnen niet meer over voedsel beschikken.

Geen voedsel meer voor de kuddes

Voor de veehouders in Niger heeft de lange droogte rampzalige gevolgen. Ze hebben onvoldoende voedsel om hun kuddes te onderhouden. De graasweiden staan droog en de prijzen voor veevoeder zijn onbetaalbaar. Hoewel er tot op heden weinig veesterfte is, kunnen de komende maanden heel riskant worden. En wanneer de kudde sterft, is het hele dorp in gevaar.
Dierenartsen Zonder Grenzen wil dramatische situaties voorkomen. De ngo heeft sinds 2002 ontwikkelingsprojecten lopen in Niger. Via opleidingen van lokale veehouders en dierenartsen, de bouw van veevoederbanken en de ondersteuning van commerciële netwerken, geeft Dierenartsen Zonder Grenzen de lokale bevolking de kans om aan haar eigen toekomst te bouwen en leren veehouders zich te wapenen tegen de droogte.

Noodhulpprogramma van Dierenartsen Zonder Grenzen

Door de huidige economische en voedselcrisis is Dierenartsen Zonder Grenzen echter genoodzaakt om ook een een noodprogramma uit te voeren, dat parallel loopt met het ontwikkelingsprogramma. In april 2010 kocht Dierenartsen Zonder Grenzen graan en veevoeder aan tegen de huidige marktprijs, en verkoopt het tegen de normale prijs door aan de veehouders. Op dit ogenblik worden de eerste tonnen voedsel verdeeld. Dit vermijdt dat families hun dieren tegen veel te lage prijzen moeten verkopen om met de opbrengst ervan voedsel te kopen. Wanneer een veehouder in Niger zijn kudde verliest, verliest hij zijn hele kapitaal en voedselvoorziening.
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die in de meest afgelegen Afrikaanse streken projecten ter verbetering van de veeteelt beheert. Door er diergeneeskundige netwerken uit te bouwen met de lokale bevolking, strijdt ze tegen honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft projecten in Niger, Mali, Burkina Faso, Rwanda, RD Congo, Zuid-Soedan en Kenia.