Hoog tijd om agro-ecologie én GGO's ernstig te nemen

Belinda Torres Leclercq en Stefanie De Bock

04 maart 2017
Opinie

Hoog tijd om agro-ecologie én GGO's ernstig te nemen

Hoog tijd om agro-ecologie én GGO's ernstig te nemen
Hoog tijd om agro-ecologie én GGO's ernstig te nemen

De landbouwsector moet dringend verduurzamen en minder druk op het milieu gaan uitoefenen, benadrukte de Verenigde Naties vorige week nog in een rapport. Ook met Jong Groen pleitten we hier vorig jaar voor. We zien meer heil in een kleinschalige, op lokale markten gerichte, landbouw. Maar..., is er hierbinnen plaats voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)?

Vorige donderdagavond beslisten onze leden van Jong Groen dat een duurzaam kader voor het toepassen van GGO’s mogelijk moet zijn. We sluiten ons aan bij de conclusie van de Europese Unie dat genetische modificatie (GM) niet per se risicovoller is dan de conventionele plantenveredelingstechnieken. Alleen gaat enorm veel onderzoeksbudget naar de biotechsector en te weinig naar alternatieve onderzoeksvelden die net de duurzaamheid van de landbouw verbeteren, zoals bijvoorbeeld agro-ecologie.

Wij willen deze scheeftrekking aanpakken en de focus van ons landbouwbeleid effectief naar duurzaamheid verschuiven. Daarom pleiten we voor meer werkingsmiddelen en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar agro-ecologische interacties in de landbouw, door middel van de oprichting van een (Europees) Agro-Ecologisch Instituut.

Het grotere vraagstuk “hoe komen we tot een duurzame landbouw die onze wereldbevolking kan voeden?” wordt immers onvoldoende beantwoord. De biotechsector durft wel al eens grote beloftes te maken maar wij geloven dat GGO’s alleen, de hongersnood niet uit de wereld gaan helpen. Bovendien lossen ze het onderliggende probleem niet op: nog te veel mensen op deze planeet zijn afhankelijk van een beperkt dieet. Daarvoor moeten we inzetten op een lokale en diverse landbouw. Dat zegt ook datzelfde rapport van de Verenigde Naties. De dure ontwikkeling van GGO-gewassen die in de praktijk veelal ingezet worden in monoculturen biedt hiervoor geen structurele oplossing.

Een Europees Agro-Ecologisch Instituut kan in eerste instantie de resultaten en uitkomsten in het agro-ecologisch onderzoek aan de verschillende universiteiten verzamelen

Een Europees Agro-Ecologisch Instituut kan in eerste instantie de resultaten en uitkomsten in het agro-ecologisch onderzoek aan de verschillende universiteiten verzamelen. De samenwerking tussen al deze onderzoekseenheden moet dan op termijn uitgroeien tot een volwaardig Europees onderzoeksinstituut in de agro-ecologie. Samenwerking tussen dit instituut en andere instanties zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) of private partners is mogelijk, op voorwaarde dat het een evenwichtig partnerschap is met een duidelijk maatschappelijk voordeel.

Om de voedselzekerheid te verenigen met een duurzaam milieubeleid, willen wij in de eerste plaats inzetten op een geïntegreerde ecologische landbouw, die maximaal gebruik maakt van de bestaande biodiversiteit aan landbouwgewassen en de principes van agro-ecologische landbouw. Indien met genetische modificatie een duidelijke vooruitgang kan geboekt worden om de milieu-impact van de landbouw te verminderen, door een hogere energie-efficiëntie van deze techniek tegenover anderen, dan willen wij het kader scheppen om dit te gebruiken.

Het ontwikkelen van GGO’s die toepasbaar zijn in een agro-ecologische setting zou volgens ons zeker onderzocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over varianten die resistentie vertonen tegen insecten, schimmels en andere pathogenen, de landbouw helpen inzake klimaatadaptatie of de toxiciteit van het gewas verlagen (cf. cassava).

Tevens zien we in dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gentechnologie en GGO’s van belang is, niet enkel voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en diverse toepassingen, maar ook om het maatschappelijk debat te voeden. Publiek onderzoek gebeurt onafhankelijk en in functie van de transitie naar een ecologische sociale en leefbare landbouw. Wij pleiten er ook voor dat alle resultaten van dergelijk wetenschappelijk onderzoek openbaar zijn.

Alleen moet een nieuwe landbouwtechnologie dringend ook verbeteringen kunnen aantonen qua duurzaamheid. De schaalvergroting in onze landbouw tast ons milieu danig aan. Zo sluiten we ons overigens ook aan bij de open brief van Bond Beter Leefmilieu die als antwoord op de Boerenbond opriep voor een warme sanering die ons milieu ten goede komt. Landbouwers moeten gestimuleerd worden om een omschakeling te maken naar duurzame productiemethoden. Hierbij sluiten we GGO-technologie niet per se uit, maar vragen we in de eerste plaats een eerlijke verdeling van middelen voor agro-ecologisch onderzoek.

Belinda Torres Leclercq en Stefanie De Bock zijn co-voorzitsters van Jong Groen, de jongerenafdeling van Groen.