Oproep aan de internationale gemeenschap

Hoog tijd voor dialoog en sereniteit bij alle betrokken partijen in Venezuela

Rodrigo Suarez (CC BY-NC-ND 2.0)

 

In het licht van de positie van België over Venezuela ondertekenen een 40-tal opiniemakers uit Belgische academische, politieke en sociale middens een dringende oproep voor dialoog in Venezuela. Ook journaliste Alma De Walsche ondertekent de oproep. Zij legt uit waarom.

Alma De Walsche: ‘In Venezuela gaat het momenteel hard tegen hard, president Maduro tegen interim-president Guaidó. De corrupte Maduro, verstard in zijn positie en de jonge Guaidó, wellicht een marionet van de VS. En het volk als speelbal in de krachtmeting. Van democratische spelregels is hier al lang geen sprake meer. Toen de immer verdeelde oppositie uiteindelijk de parlementsverkiezingen won in december 2015, ontnam Maduro het parlement zijn bevoegdheden. Is dit “het respecteren van de wil van het volk”? 

Toen dat volk in 2016 een “herroepingsreferendum” vroeg, een optie die destijds door Chávez zelf in de grondwet was voorzien, werd dit herhaaldelijk door Maduro geweigerd. Intussen verankerde die zijn positie door het leger op alle mogelijke manieren te bevoordelen met lucratieve en strategische posities, werd de oppositie monddood gemaakt en vluchtten drie miljoen Venezolanen naar het buitenland.

Dat hier inmenging van de VS in het spel is, lijdt geen twijfel. En staatsgrepen in schaapsvacht hebben we recent nog gezien in Latijns-Amerika: het begon met Zelaya in Honduras in 2009 (een échte staatsgreep), toen Fernando Lugo in Paragua, vervolgens Dilma Rousseff in Brazilië. Een “nutella-coup” noemden ze dat daar, een ingreep die er ingaat als zoete broodjes.

Uiteraard zijn de VS uit op de olie van Venezuela, maar ook China is dat. En ook Rusland, een oude bondgenoot, laat Venezuela niet los. Maduro heeft zich in al die tijd met militaire middelen ingedekt: met het leger, zijn milities en zijn internationale bondgenoten.

Een gewapend conflict is gezien de olie en de onstabiele internationale context van vandaag, niet uitgesloten. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien. Vandaar dat werkelijk álles in het werk moet gesteld worden om tot een vreedzame uitweg te komen. Dat is de enige optie.’

Oproep: Stel alles in het werk voor dialoog en sereniteit bij alle betrokken partijen in Venezuela

Vooraleer het onherroepelijk te laat is, vragen we met aandrang dat onze regeringen en de Europese Unie alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een dialoog en een vreedzame oplossing in Venezuela, met respect voor de gangbare regels van een democratie, van het grondwettelijk recht en van het internationaal recht. 

We vragen dat de Europese Unie een bijdrage levert om de spanningen te doen afnemen opdat het normale economische leven in het land kan hervat worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat toekomstige verkiezingen kunnen plaatsvinden in een normale context, zonder dat de bevolking nog langer het mes op de keel heeft.

We nodigen zowel de Europese Unie als de Belgische regering, die zich binnen de VN Veiligheidsraad in een uitgelezen positie bevindt om zijn visie kenbaar te maken, uit om zich niet klakkeloos achter de VS te scharen, maar een onafhankelijke positie in te nemen, en te kiezen voor de weg van dialoog en verzoening, en niet die van oorlog en staatsgreep. Laten we niet terugkeren naar het Latijns-Amerika van de jaren ´70, laten we het rampzalige scenario als dat van het Midden-Oosten met alle mogelijke middelen vermijden.

Eerste ondertekenaars:

 • Jonas Geirnaert, televisiemaker en cineast
 • Wouter Hillaert, Hart boven Hard
 • Eva Brems, Hoogleraar Ugent
 • Ruddy Doom, Prof. Em. Studie van de Derde Wereld Ugent
 • Dirk Vandermaelen, Kamerlid Sp.a, voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken Federaal Parlement
 • Bart Staes, Europees Parlementslid Groen
 • Marco Van Hees, Kamerlid PVDA
 • Alma De Walsche, journaliste
 • Robert Vertenueil, Voorzitter ABVV
 • Koenraad Bogaert, Prof. Dr. Departement Conflict & Development, Ugent
 • Johan Hoebeke, gepensioneerd Directeur de Recherches C.N.R.S.
 • Patrick Deboosere, Vakgroep Sociologie VUB
 • Benoit Dhondt, advocaat en praktijkassistent aan de Migration Law Clinic
 • Thomas Decreus, journalist en auteur
 • Bruno Verlaeckt, Voorzitter AC ABVV Antwerpen-Waasland
 • Raf Custers, onderzoeker GRESEA en auteur
 • Dominique Willaert, activist
 • Marc Vandepitte, auteur
 • Guido de Schrijver, Europees Netwerk van Oscar Romero Comités
 • Erik Vlaminck, auteur, voorzitter PEN-Vlaanderen.
 • Jacques Pauwels, historicus
 • Nozomi Takahashi, Senior scientist (VIB-Universiteit Gent)
 • Ewoud Vandepitte, socioloog UAntwerpen
 • Herman De Ley, em. gewoon hoogleraar (Universiteit Gent)
 • Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, KU Leuven
 • Dries Lesage, Internationale Politiek UGent
 • Kurt De Loor, Vlaams Parlementslid Sp.a
 • Luc Reychler , Em. professor internationale betrekkingen, KULeuven
 • Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
 • Isabelle Vanbrabant, voorzitster Cubanismo.be
 • Paula Polanco, voorzitster intal
 • Dirk Adriaensens, BRussels Tribunal
 • Karel Arnaut, antropoloog, IMMRC, KU Leuven
 • Karim Zahidi, filosoof UAntwerpen/UGent
 • Mohamed El Khalfioui, politicoloog
 • Filip De Bodt, LEEF- Herzele
 • France Blanmailland, avocate, directrice van la Revue Politique
 • Albert Martens, Erehoogleraar, K.U. Leuven
 • Wim De Ceukelaire, directeur Viva Salud
 • Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris fos
 • ENCUENTRO Belgian Latin America Network
 • Ludo De Witte, socioloog en auteur
 • CATAPA, Raad van Bestuur
 • Veerle Provoost, UGent
 • Koen Vlassenroot, UGent
 • Martine Dewulf, UGent
 • Dimokritos Kavadias, VUB
 • Serge Deruette, UMONS
 • Joris Iven, auteur
 • Marc De Meyere, Prof Emer UGent
 • Hanne Cottyn, Ugent en University of York
 • Francine Mestrum, Global Social Justice, Brussel
 • Geert van Loo, UGent
 • Madeline Lutjeharms, em. hoogleraar VUB
 • Thomas Van Riet, Docent KU Leuven
 • Jelle Versieren, researcher UAntwerpen
 • Brecht De Smet, postdoctoraal onderzoeker MENARG,  Ugent
 • Leander Meuris, VIB Ugent

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2563   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift