‘India's stijgende bevolking is niet enkel een economische kans’

Taira Bhargava

Opinie

De kansen en uitdagingen voor het dichtstbevolkte land ter wereld

‘India's stijgende bevolking is niet enkel een economische kans’

02 augustus 2023
‘India's stijgende bevolking is niet enkel een economische kans’
‘India's stijgende bevolking is niet enkel een economische kans’

India is China dit jaar voorbijgestoken als dichtstbevolkte land ter wereld. Om de vruchten van die bevolkingsgroei te plukken, moet de Indiase regering niet alleen investeren in productie maar ook in haar mensen, schrijft onderzoekster Taira Bhargava.

Aman Upadhyay (Unsplash)

Aman Upadhyay (Unsplash)

De Indiase bevolking blijft groeien en zal naar schatting aan het eind van dit decennium de kaap van 1,5 miljard mensen ronden en in 2064 de grens van 1,7 miljard mensen bereiken. Analisten van Goldman Sachs voorspelden) onlangs dat India in 2075 de tweede grootste economie ter wereld zal zijn, na China maar vóór de VS.

De bevolkingsgroei in India wordt geprezen als een economische opportuniteit. Het zou een kans biedenvoor India om, als dichtstbevolkte natie ter wereld, voordeel te putten uit het grootste aantal mensen op beroepsactieve leeftijd.

Zo weerklinken er oproepen voor India om wereldleider te worden op vlak van staalproductie. Verwacht wordt dat de vraag naar staal toeneemt naarmate de bevolking van India groeit. Meer staalproductiecapaciteit zou de Indiase economie een boost kunnen geven.

Welzijn

Maar bevolkingsgroei is meer dan alleen grotere markten en arbeidskrachten. Dezelfde bevolkingsgroei die de vraag aanzwengelt, legt ook een enorme druk op bestaande infrastructuur voor milieu, onderwijs en gezondheidszorg.

De toegang tot schoon water zal bijvoorbeeld steeds moeilijker worden, waardoor de drinkwaterveiligheid en sanitaire voorzieningen voor gemeenschappen in gevaar komen. De stijgende bevolking kan ook leiden tot tekorten aan leraren en scholen en een tekort aan medisch personeel en gezondheidsfaciliteiten.

Naarmate de Indiase bevolking groeit, moeten we dus de economische ontwikkeling in evenwicht brengen met het welzijn van de bevolking. Sabina Dewan van de denktank Center for Policy Research stelt dat bevolkingsgroei een ‘enorme productieve kracht voor de economie’ kan zijn, maar benadrukt dat economische groei ‘staat of valt met het aanbod aan kwalitatief goede, productieve en goed betaalde banen’.

In de woorden van Jennifer Sciubba van het Wilson Center: ‘We hebben 1,4 miljard mensen in India en het is aan India om te beslissen of dat een kracht of een last wordt.’

Seksuele en reproductieve rechten

Hoe de bevolkingsgroei uiteindelijk uitdraait voor de mensen zelf hangt af van hoe de overheid, het maatschappelijk middenveld en de samenleving als geheel de uitdagingen aanpakken en de voordelen benutten. Een belangrijk aspect hierbij is het handhaven van de seksuele en reproductieve rechten.

Naarmate de Indiase bevolking groeit, zal het aantal mensen in de vruchtbare leeftijd blijven toenemen en zullen deze rechten steeds belangrijker worden. Studies tonen aan dat toegang tot uitgebreide diensten op dit vlak essentieel is voor de gezondheid en het welzijn. Het helpt vrouwen en meisjes ook om hun doelen op vlak van opleiding en economie te bereiken. Het stelt hen in staat om zwangerschappen uit te stellen en te spreiden, wat de bevolkingsgroei afremt en de druk op natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur verlicht.

Op dit moment hebben vrouwen en meisjes in India onvoldoende toegang tot zulke diensten. Twee miljoen Indiase jonge vrouwen missen moderne anticonceptie. Maar liefst 78 procent van de abortussen onder adolescenten is onveilig, met een verhoogd risico op complicaties tot gevolg.

Gendergelijkheid

En naarmate de bevolking van India groeit, wordt het bereiken van gendergelijkheid belangrijker. Zonder voldoende investeringen in de gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes zal de bevolkingsgroei de bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen waarschijnlijk verergeren.

‘We tellen 1,4 miljard mensen, het is aan India om te beslissen of dat een kracht of een last wordt.’

Maar wanneer vrouwen toegang krijgen tot meer onderwijs, economische kansen en middelen voor gezinsplanning, leidt dit tot een grotere economische participatie en welvaart. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke programma’s mensen uit de armoede kunnen tillen, hun levensstandaard kunnen verbeteren en kunnen bijdragen aan een meer inclusieve economie.

Om de vruchten van de bevolkingsgroei te plukken, moet de Indiase regering niet alleen investeren in productie, transport, energie en digitale infrastructuur, maar ook in haar mensen. Ze moet focussen op onderwijs voor vrouwen en meisjes, met de nadruk op beroepsopleidingen en technisch onderwijs om de beroepsbevolking klaar te stomen voor de snel veranderende arbeidsmarkt.

Zegen noch vloek

India’s snelle bevolkingsgroei laat zich niet uitdrukken in zegen of vloek, in utopische kans of dystopisch lot. Het is een mix van uitdagingen en mogelijkheden. Het resultaat voor de mensen hangt af van de acties die we ondernemen en de investeringen die we doen.

Typische investeringen zoals het opvoeren van de staalproductie kan het bbp van India verhogen, maar zal op zichzelf mensen niet gelukkiger of gezonder maken. Noch zal het leiden tot een hogere productiviteit en welvaart op de lange termijn.

Daarvoor hebben we een allesomvattende aanpak nodig, inclusief beleid en investeringen die prioriteit geven aan seksuele en reproductieve rechten, gendergelijkheid, onderwijs en gezondheid. Dat is de weg naar heilzame economische groei, duurzame ontwikkeling en een welvarende toekomst.

Taira Bhargava is verbonden aan het Population Institute in Washington DC. Ze komt uit New Delhi, India, en studeert menselijke biologie en milieuwetenschappen aan Duke University.